De relance-overuren zijn nu al toepasbaar

Pexels photo 935756

In uitvoering van het Interprofessioneel akkoord (IPA) voorziet een wetsontwerp een verlenging van de corona-overuren tot 31 december 2021. Bovendien werd deze maatregel vanaf 1 juli 2021 verruimd tot alle sectoren, zowel de essentiële als de niet-essentiële sectoren. Voortaan spreken we over relance-overuren.

Wat betekent dit concreet?

Alle sectoren kunnen een quotum van 120 vrijwillige overuren, de zogenaamde relance-overuren toekennen voor de tweede helft van 2021, alsook voor het jaar 2022. Deze uren komen bovenop de 100 uur ‘gewone’ vrijwillige overuren.

De toepassing van de vrijwillige corona-overuren waren in de essentiële sectoren reeds verlengd in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021. Net als alle andere werkgevers zullen werkgevers uit de essentiële sectoren deze overuren tot en met 31 december 2021 kunnen gebruiken. Daardoor kan het saldo van de corona-overuren tot eind december worden gebruikt. De corona-overuren die al in 2021 werden gepresteerd moeten dus in mindering worden gebracht van het contingent van de corona-overuren die nog in 2021 kan worden gepresteerd.

Werknemers uit de niet-essentiële sectoren mogen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 ook 120 bijkomende vrijwillige relance-overuren presteren.

Wat zijn de voorwaarden?

De relance-overuren hebben in 2021 en 2022 dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige corona-overuren. Dit betekent het volgende:

  • Er moet geen overloontoeslag betaald worden.
  • Er wordt geen RSZ gerekend op de overuren.
  • De overuren zijn niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Opgelet: voorlopig vermeldt de fiscus dat er nog bedrijfsvoorheffing verschuldigd is voor het derde en het vierde kwartaal voor de relance-overuren. De bedoeling is dat er een wetgevend kader komt om de bestaande belastingvrijstelling nog uit te breiden.
  • De uren worden niet meegerekend voor de interne grens (= het maximum aantal overuren in een referteperiode).
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.
  • Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.

Deze wet bevindt zich nog in de ontwerpfase, maar kan nu al in alle sectoren worden toegepast. De RSZ en FOD WASO aanvaarden reeds de toepassing ervan. De fiscus benadrukt dat in afwachting van publicatie nog steeds bedrijfsvoorheffing moet ingehouden worden op de relance-overuren. De bedoeling is dat er een wetgevend kader komt.

Wenst u relance-overuren door te geven in Easy Online? Gelieve hiervoor de code “RO” toe te passen. Bij de toepassing is een schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer belangrijk. Wij kunnen dit op uw vraag bezorgen.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?