De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk niet meer mogelijk na 30 juni 2022

Einde werkloosheid overmacht

Er is kans dat de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne na 30 juni 2022 niet meer mogelijk zal zijn. De werkgevers die na 30 juni 2022 nog een beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid, adviseren we om de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen tijdig op te starten.

In dit artikel herhalen we de belangrijkste stappen om de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden in te voeren.

AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ARBEIDERS

Als u voor uw arbeiders gebruik wenst te maken van economische werkloosheid vanaf 1 juli 2022, dan moet er ten laatste op 23 juni 2022 een aanvraag bij de RVA worden ingediend.

De volgende 4 stappen moeten gevolgd worden:

1. Welke schorsing moet er toegepast worden?

U kan kiezen om de arbeidsovereenkomst van de arbeiders volledig of gedeeltelijk te schorsen.

  • Volledige schorsing: maximum 4 weken (+ verplichte werkweek) – er moet geen rekening gehouden worden met verplichte werkdagen tijdens die 4 weken;
  • Gedeeltelijke grote schorsing: maximum 3 maanden (+ verplichte werkweek) – in deze periode moet er rekening gehouden worden met de voorwaarde dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek op 2 weken van toepassing zijn;
  • Gedeeltelijke kleine schorsing: maximum 1 jaar – er moet rekening gehouden worden met minstens 1 volledige werkweek per 2 weken.

2. Informeer de RVA en de arbeiders van uw onderneming over de werkloosheid

Wilt u vanaf 1 juli 2022 economische werkloosheid toepassen? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen de aanvraag in orde en sturen dit elektronisch door naar de RVA. Wij bezorgen u een bevestiging van die aangifte. Dit document vermeldt de periode van de tijdelijke werkloosheid, het type van de schorsing en voor wie van toepassing.

Let op! Is 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in uw onderneming? Dan moet de kennisgeving ten laatste op 23 juni 2022 verstuurd worden. In de bouwsector moet de kennisgeving ten laatste op 27 juni 2022 verstuurd worden.

3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

De RVA moet maandelijks op de hoogte worden gebracht van elke 1ste werkloosheidsdag per maand en per werknemer. Deze aangifte kan in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna ingediend worden.

4. Bezorg opnieuw de C3.2A controleformulieren aan uw arbeiders

De arbeiders moeten in het bezit zijn van C3.2A controlekaarten. De controlekaarten moeten geregistreerd worden in het validatieboek. Voor de arbeiders in de bouwsector moet dit validatieboek niet ingevuld worden.

Wat doet Sociaal Kantoor VDA voor jou?

Neem snel contact met ons op indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders moet ingediend worden. We verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen.

Voor de aanvragen waarbij vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag is, gelieve ons ten laatste op donderdag 23 juni 2022 om 12 uur ’s middags op de hoogte te brengen.

AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID BEDIENDEN

Als er tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden van uw onderneming moet toegepast worden, dan moet er rekening worden gehouden met volgende 5 stappen:

1. Maak het formulier C106A op tegen vrijdag 10 juni 2022

Als er al een formulier C106A voor uw bedienden met vermelding van cao 159 in rubriek II werd ingediend, dan moet dit niet opnieuw opgemaakt worden. Als er enkel cao 148 vermeld werd in rubriek II, dan moet er een C106A naar de RVA worden verstuurd. Tot 30 juni 2023 kan er beroep gedaan worden op cao 159 om de economische werkloosheid van de bedienden in te voeren. Indien deze optie aangeduid wordt op het formulier C106A, dan moet er geen ondernemingsplan of cao worden afgesloten.

Als er nog geen C106A werd ingediend, dan moet dit tegen 10 juni 2022 aan de RVA worden overgemaakt. Wij kunnen u helpen met het invullen van het C106A formulier. Om de C106A in te dienen, moeten volgende stappen gevolgd worden:

Ga na of de omzet, de productie of aantal bestellingen in uw onderneming met 10% is gedaald.

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet aangetoond worden via de BTW-aangiftes. Neem hiervoor contact op met uw boekhouder.

Indien alle bewijzen zijn verzameld, moet het formulier C106A ingevuld worden. Tot 30 juni 2023 kan er beroep worden gedaan op cao nr 148 en 159 om de economische werkloosheid voor de bedienden in te voeren. Indien de optie wordt aangeduid, dan moet er geen ondernemingsplan of cao worden afgesloten.

Verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA.

Dit moet aangetekend worden verstuurd naar de RVA en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in uw onderneming? Dan moet de C106A ten laatste op vrijdag 10 juni 2022 worden verstuurd.

Is maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in uw onderneming? Dan moet de C106A ten laatste op maandag 13 juni 2022 worden verstuurd.

Belangrijk! Cao nr. 148 en 159 voorzien dat per dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen een toeslag van 5,63 EUR moet toegekend worden. Wij houden hiermee rekening bij de loonberekening.

2. Welke schorsing moet er toegepast worden?

U kunt de arbeidsovereenkomst van de bediende per kalenderjaar:

  • 16 weken volledig of
  • 26 weken gedeeltelijk

schorsen.

Let op! Als u de werkloosheid in de loop van een week laat aanvangen, dan verliest u een volledige week waarvoor u de tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Wij raden aan om de werkloosheid vanaf maandag 4 juli 2022 te laten aanvangen.

3. Informeer de RVA en de bedienden van uw onderneming over de werkloosheid

De aangifte moet ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag verstuurd worden. Deze aangifte is belangrijk, het versturen van de C106A is niet voldoende.

Wilt u vanaf 1 juli 2022 economische werkloosheid toepassen? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen de aanvraag in orde en sturen dit elektronisch door naar de RVA. Wij bezorgen u een bevestiging van die aangifte. Dit document vermeldt de periode van de tijdelijke werkloosheid, het type van de schorsing en voor wie van toepassing.

Let op! Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in uw onderneming? Dan moet de kennisgeving ten laatste op donderdag 23 juni 2022 verstuurd worden. Is maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in uw onderneming? Dan moet de kennisgeving ten laatste op zondag 26 juni 2022 verstuurd worden.

4. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

De RVA moet maandelijks op de hoogte worden gebracht van elke 1ste werkloosheidsdag per maand en per werknemer. Deze aangifte kan in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna ingediend worden.

5. Bezorg opnieuw een C3.2A aan de bedienden

De bedienden moeten in het bezit zijn van een C3.2A controlekaart. Gelieve het validatieboek in te vullen.

Wat doet Sociaal Kantoor VDA voor jou?

Neem snel contact met ons op indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden moet ingediend worden. We verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt.

Neem zeker ook contact met ons op indien u meer informatie wenst m.b.t. de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.
Op de hoogte blijven?