Ecocheques in de bouwsector

In de cao van 10 december 2015 wordt bepaald dat vanaf 2016 alle werknemers in het bouwbedrijf recht hebben op ecocheques, met een maximale waarde van 100 euro voor een voltijds tewerkgestelde arbeider.

De referteperiode voor de berekening van de ecocheques loopt van 1 april tot en met 31 maart. Ingeval van een onvolledige referteperiode wordt het bedrag pro rata berekend. Ook voor de deeltijdse werknemers gebeurt de berekening pro rata volgens hun tewerkstellingsregime.

Deze regeling geldt ook voor de uitzendkrachten, tewerkgesteld in uw onderneming.

De bestelling van de ecocheques gebeurt in de loop van de maand april, zodat uw arbeiders in de loop van de maand mei de ecocheques kunnen ontvangen.

Deze cao is afgesloten voor onbepaalde duur.

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, neergelegd op 07/01/2016. Registratienummer 132263/CO/124

Op de hoogte blijven?