Een elektronische eC3.2 vanaf 1 september 2023

Photo 1520333789090 1afc82db536a

Werkgevers die werknemers om bepaalde redenen tijdelijk niet te werk kunnen stellen, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid mits het vervullen van bepaalde voorwaarden en het naleven van bepaalde procedures.

Je kan met je werknemers afspreken om vanaf 1 september het C3.2A document elektronisch te bezorgen. De elektronische controlekaart eC3.2 is niet verplicht, maar bespaart jou en je werknemer wel heel wat administratie. Bovendien ben je als werkgever vrijgesteld van de inschrijving in het validatieboek.

Wat is een C3.2A document?

Een C3.2A document is een controledocument dat je werknemer altijd bij zich moet hebben als die tijdelijk werkloos is. Je werknemer moet dat document vanaf de eerste werkloosheidsdag in een bepaalde maand tot en met de laatste dag van die maand bij zich hebben. Op dat document moet je werknemer onder andere aanduiden of die op dagen tijdelijke werkloosheid voor anderen werkt, ziek is, vakantie opneemt,... Kortom je werknemer moet aangeven op welke dagen die geen recht heeft op uitkeringen.

Vanaf 1 september 2023 kan je werknemer dat document ook elektronisch bijhouden.

Toepassing van elektronische controlekaart eC3.2

Een werknemer of werkgever kan niet alleen beslissen om de elektronische eC3.2 te gebruiken. Wil je het gebruik van de eC3.2 invoeren in jouw onderneming? Dan moet er eerst:

* Ofwel een ondernemings-cao afsluiten;

* Ofwel de mogelijkheid een bijlage bij het arbeidsreglement opnemen;

* Ofwel een individuele overeenkomst afsluiten met de betrokken werknemer.

De werknemers zijn echter niet verplicht om de elektronische eC3.2 te gebruiken. Dit blijft een individuele beslissing.

Hoe krijgt de werknemer toegang tot de elektronische eC3.2?

De werknemer krijgt toegang tot de elektronische eC3.2 door:

* het downloaden van de App Ec32 ONEM-RVA-LFA;

ofwel

* zich registreren op de website van de sociale zekerheid.

Je werknemer moet vervolgens online of in de app aangeven vanaf welke maand die de elektronische eC3.2 wil gebruiken. Die datum moet overeenstemmen met de aanvangsdatum in de overeenkomst, de cao of het arbeidsreglement.

Als je werknemer zich registreert voor de elektronische eC3.2 kan het papieren C3.2A document niet meer gebruikt worden.

Kan je werknemer opnieuw overstappen naar een papieren C3.2A document?

Een werknemer kan zowel tijdelijk als definitief overstappen.

Een tijdelijke overstap

Als je werknemer de elektronische eC3.2 tijdelijk niet kan invullen, dan kan die tijdelijk opnieuw een papieren C3.2A document gebruiken. In dat geval moet je werknemer diens uitbetalingsinstelling (vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheid) contacteren. Die instelling regelt dan alles met je werknemer. Als werkgever moet je hiervoor geen actie ondernemen.

Een definitieve overstap

Je werknemer kan ook beslissen om definitief opnieuw een papieren C3.2A document te gebruiken. In dat geval moet die werknemer ook diens uitbetalingsinstelling contacteren.

Die uitbetalingsinstelling informeert daarna de RVA. Vervolgens deelt de RVA jou via een brief mee vanaf welke maand je opnieuw papieren C3.A documenten moet afleveren.

Op de hoogte blijven?