Een nieuwe functieclassificatie in PC 140.03 Transport vanaf 1 januari 2023

I Stock 949596036 1200x450 c

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een nieuwe functieclassificatie in voor het rijdend personeel dat onder PC 140.03 valt.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

In plaats van de 10 huidige loonbarema's zullen er in het nieuwe systeem nog 4 overblijven. De onderste 2 loonklassen worden geschrapt en de huidige hoogste loonklasse wordt niveau 2 in het nieuwe systeem.

Daarbovenop komen er 2 klassen bij met telkens 0,15 EUR per klasse:

  • Niveau 3 = klasse / niveau 2 + 0,15 EUR
  • Niveau 4 = klasse / niveau 2 + 0,30 EUR

De functieclassificatie geldt voor al het rijdend personeel uit de sector vervoer voor derden, ongeacht het type voertuig waarmee de goederen afgeleverd worden.

Welke nieuwe minimumlonen zijn er verbonden aan de nieuwe functieclassificatie?

Klasse / niveau Minimum Bruto-uurloon (38u/week) Indexering januari 2023
Niveau 1 12,4820 EUR + indexering
Niveau 2 12,9200 EUR + indexering
Niveau 3 13,0700 EUR + indexering
Niveau 4 13,2200 EUR + indexering

Hoe weet ik in welke categorie ik zal zitten?

Op niveau van de onderneming zal er overleg moeten zijn tussen de werkgever en de werknemer(s). Als werknemer kan je zelf al de test uitvoeren. Via 10 criteria/vragen zie je in welk niveau je job wordt geclassificeerd.

Om tot een juist resultaat te komen zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Kies het antwoord dat minimaal nodig is voor de job die je uitvoert. Bijvoorbeeld: als je een CE rijbewijs hebt maar voor de vrachtwagen waarmee je rijdt is een C voldoende, dan moet je C aanduiden.
  • Kies het antwoord dat meestal, dus gewoonlijk juist is. Bijvoorbeeld: als je normaal minder dan 10 stops per dag uitvoert en zeer uitzonderlijk meer, dan kies je het antwoord minder dan 10 stops per dag.

Via deze link kan je de test zelf uitvoeren.

Het gaat over de minimum bruto-uurlonen van de sector transport. Indien je andere extra's of premies krijgt, dan blijven deze in principe bestaan. Indien de werkgever een hoger uurloon dan het minimum van de sector betaalt, dan zal er op bedrijfsniveau moeten onderhandeld worden hoe de omzetting zal worden uitgevoerd.

Vragen over deze nieuwe functieclassificaties in de transportsector? Contacteer ons voor meer info.

Op de hoogte blijven?