Een verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

Fietsvergoeding 800 500

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Hoewel de fietsvergoeding reeds in heel wat sectoren of op ondernemingsniveau is ingeburgerd, voorziet de nieuwe cao nr. 164 in een veralgemening van de fietsvergoeding in de private sector vanaf 1 mei 2023.

Deze cao geldt enkel voor de werknemers die nog geen specifieke fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ontvangen op basis van een sectorale cao of een ondernemingscao. Indien er reeds een fietsvergoeding sectoraal is voorzien, dan blijft deze fietsvergoeding behouden. Het bedrag en de modaliteiten blijven in dat geval van toepassing.

Voor de werknemers die nog niet behoorden tot het toepassingsgebied van een cao over de fietsvergoeding, moet er vanaf 1 mei 2023 dus wel rekening gehouden worden met de fietsvergoeding voorzien in cao nr. 164. Er is enkel uitstel voorzien voor werknemers van PC 335 (Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen), waar cao nr. 164 pas zal gelden vanaf 1 januari 2024.

Op basis van cao nr. 164 wordt een fietsvergoeding toegekend aan de werknemers die de verplaatsingen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets afleggen. Cao nr. 164 voorziet wel in een begrenzing van maximum 20 kilometer per enkel traject. De fietsvergoeding bedraagt 0,27 EUR per met de fiets afgelegde kilometer. Deze fietsvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen.

Bron: cao nr. 164 van 24 januari 2023 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling.

Op de hoogte blijven?