Eerste aanvragen tot opt-out flexi-jobs!

Het toepassingsgebied van de flexi-jobtewerkstelling is nog maar recent uitgebreid, toch sloten er al 2 paritaire comités cao's af om over te gaan tot een opt-out.

Concreet vraagt het paritair comité voor de landbouw (PC 144) om geen flexi-jobtewerkstelling in de sector toe te staan.

Het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145) opteert daarentegen voor een gedeeltelijke uitsluiting. Zo zou flexi-jobtewerkstelling wel nog mogelijk blijven in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen.

Deze beslissingen zullen vermoedelijk op 1 april 2024 in werking treden.

Op de hoogte blijven?