Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

Artikel doelgroepvermindering

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgever.

Concreet betreft het werknemers die op het einde van het kwartaal van indiensttreding minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar zijn en gedurende minstens 2 jaar als niet-werkend werkzoekende zijn ingeschreven bij de VDAB.

Dankzij deze steunmaatregel kunnen werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven en tewerkstellen in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest een premie in twee schijven ontvangen, namelijk:

  • een premie van 1.250 EUR na 3 maanden tewerkstelling;
  • een premie van 3.000 EUR na 12 maanden tewerkstelling.

Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen geproratiseerd.

Vanaf 1 oktober 2023 zal deze Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekende worden afgeschaft. Er zouden wel overgangsmaatregelen komen voor werknemers die uiterlijk op 30 september 2023 in dienst treden en ononderbroken in dienst blijven, maar deze moeten nog verder worden uitgewerkt door de Vlaamse Regering.

Met ingang van 1 oktober 2023 zou er ook een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering worden ingevoerd voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Op basis van de ontwerpteksten, zullen de volgende voorwaarden vervuld moeten zijn om deze doelgroepvermindering te genieten:

  • de werknemer moet werken in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
  • de persoon zonder recente, duurzame werkervaring moet voorafgaand aan de indiensttreding ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB;
  • de persoon moet een elektronisch dossier hebben op het platform 'Mijn Loopbaan' van de VDAB;
  • de persoon voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden die wellicht behouden blijven tussen 25 en 58 jaar;
  • het refertekwartaalloon van de persoon zonder recente, duurzame werkervaring is lager dan de loongrens die de Vlaamse Regering nog zal vastleggen.

Het bedrag van de doelgroepvermindering en de toekenningsperiode moeten nog bepaald worden door de Vlaamse Overheid.

Deze informatie is gebaseerd op ontwerpteksten en kan dus nog wijzigen. Meer informatie volgt zodra de nieuwe regeling definitief is gepubliceerd.

Bron: ontwerp van decreet van 1 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Op de hoogte blijven?