Einde vrijstelling gebruik controlekaarten C3.2A

Specimen rijksdienst voor arbeidsvoorziening

Bij de aanvang van de coronapandemie in maart 2020 werden een aantal vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd in kader van de tijdelijke werkloosheid. Eén van die maatregelen was dat de werknemer niet meer in het bezit moest zijn van een genummerde controlekaart C3.2A afgeleverd door de werkgever. Deze maatregel loopt op 31 december 2022 af.

Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever opnieuw een genummerde controlekaart C3.2A overhandigen aan elk werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt. Dit moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand worden afgeleverd. Indien de tijdelijke werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet de werkgever een nieuwe controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer, vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag van die maand.

De werknemer moet de kaart kunnen voorleggen aan de sociaal inspecteur wanneer die daarom vraagt. Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet hij de controlekaart C3.2A invullen volgens de instructies die erop vermeld staan. Op het einde van de maand moet de werknemer de controlekaart C3.2A indienen bij zijn uitbetalingsinsteling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

Indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen lopende is, bezorgen wij de genummerde controlekaarten. Voor de bouwsector worden de genummerde nominatieve controlekaarten C3.2A-BOUW afgeleverd door Constructiv.

Vooraleer de werkgever de controlekaart C3.2A aflevert, moet hij ze inschrijven in het (papieren of elektronisch) validatieboek. Die verplichting geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of gebrek aan werk wegens economische redenen en niet voor de werknemers uit de bouwsector.

Op de hoogte blijven?