Er wordt geflitst in de schoonmaaksector !

Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten aangekondigde flitscontroles uitvoeren, naast de onaangekondigde controles die gewoon doorlopen.

De schoonmaaksector is als eerste aan de beurt in januari. De controles strekken zich uit over een volledige maand.

Deze aangekondigde controles beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan.

Om u goed voor te bereiden, kan het nuttig zijn om de checklist van de SIOD even door te nemen. Daarin is immers opgenomen wat een inspecteur in uw sector tijdens een controle kan vragen. Deze checklist voor de schoonmaaksector vindt u hier.

Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever.

Photo by The Honest Company on Unsplash

Op de hoogte blijven?