Flitscontroles in de land- en tuinbouw

Op 21 september 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan.

Deze aangekondigde controles beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan.

Om u goed voor te bereiden, kan het nuttig zijn om de checklist van de SIOD even door te nemen. Daarin is immers opgenomen wat een inspecteur in uw sector tijdens een controle kan vragen. Deze checklist voor de “groene sectoren” vindt u hier.

Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever.

Op de hoogte blijven?