Flitscontroles in de taxi- en vervoerssector

Op 16 november 2018 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) flitscontroles aan in de taxi- en vervoersector. Bij een dergelijke, aangekondigde controle ligt de focus op de naleving van de sociale wetgeving. Maar hoe kan je je nu voorbereiden voor een geslaagde controle?

Wat zijn flitscontroles ?

Flitscontroles zijn aangekondigde controles die vooral een ontradend effect beogen met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Bedoeling is om de werkgevers hierdoor te stimuleren zich in regel te stellen en sociale fraude te voorkomen. Overtreders die toch betrapt worden tijdens die flitscontroles zullen dan ook effectief bekeurd worden. Naast de flitscontroles blijven de gewone, onaangekondigde controles gans het jaar onverminderd doorgaan.

Hoe kan je je nu op een controle voorbereiden ?

Om u goed voor te bereiden, kan het nuttig zijn om de checklist van de SIOD even door te nemen. Daarin is immers opgenomen wat een inspecteur in uw sector tijdens een controle kan vragen. Deze checklist voor de sector vervoer vindt u hier. Ook al denk je dat je je netjes aan de regels houdt, een slordigheid of een vergetelheid is gauw gebeurd.

!! EEN GEWAARSCHUWDE WERKGEVER IS EEN GOED VOORBEREIDDE WERKGEVER !!

Op de hoogte blijven?