Flitscontroles in de vleessector tijdens de maand december 2023

Vleessector

Flitscontroles zijn aangekondigde controles, deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners.

Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Tijdens de maand december 2023 staan er aangekondigde flitscontroles in de vleessector op de planning.

De flitscontroles zijn gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers. De controles passen in het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping.

Welke documenten kunnen opgevraagd worden tijdens een flitscontrole?

* het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);

* de prestatie-en loongegevens van jouw medewerkers (individuele rekening, loonbrieven, ...)

* de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijlagen);

* de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse medewerkers;

* eventueel bewijs van aangifte van werken of Checkin@work;

* eventuele arbeidsvergunningen, limosa-meldingen, A1-verklaringen, enz.

De SIOD heeft een checklist ter beschikking, specifiek voor de vleessector.


Op de hoogte blijven?