Gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 voor het vakantiegeld en de vakantieduur!

Vakantiegeld

De Federale Regering besliste onlangs om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur.

Deze gelijkstelling betekent dat werknemers die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk werkloos waren omwille van corona, van de vakantierechten zullen genieten alsof ze op die dagen tijdelijke werkloosheid hebben gewerkt.

Dit geldt zowel voor de berekening van het vakantiegeld als voor de opbouw van de vakantierechten voor 2022.

Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever?

De gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met arbeidsdagen beïnvloedt het vakantiegeld en de vakantiedagen voor het vakantiejaar 2022.

Dit had ook in 2021 gevolgen voor de bedienden die uit dienst zijn getreden in de loop van het jaar. Het vakantiegeld uit dienst en het vakantieattest houden rekening met deze gelijkstelling. Tot op heden werd deze gelijkstelling bij uitdiensttreding nog niet mee in rekening gebracht aangezien er onduidelijkheid was over een eventuele gelijkstelling.

Is er in uw onderneming een bediende uit dienst gegaan in 2021 tot op vandaag? Dan volgt er een regularisatie voor het vertrekvakantiegeld. Bij de loonberekening van november vindt u een gecorrigeerde loonstrook en vakantie-attest. Gelieve het nog resterende nettoloon van het vertrekvakantiegeld uit te betalen en de documenten aan uw ex-medewerker te bezorgen.

Let wel, bij een regularisatie op een voorgaand kwartaal volgt er nog een bijkomende betaling RSZ. U ontvangt een document van RSZ met de afrekening. Gelieve dit dan rechtstreeks aan de RSZ te betalen.

Er wordt momenteel door de RSZ een gedeeltelijke compensatieregeling uitgewerkt die deze bijkomende kost moet compenseren.

Compensatieregeling arbeiders:

De financiering van de compensatie van de werkgevers voor de arbeiders zal via de FOD Sociale Zekerheid aan de RJV worden toegekend. Bijgevolg zullen ook de arbeiders vakantiegeld ontvangen in 2022 voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona in 2021.

Compensatieregeling bedienden:

Deze gelijkstelling zorgt ook voor een bijkomende kost voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft. De NAR stelt een gedeeltelijke compensatie voorop voor de ondernemingen die in het eerste en het tweede kwartaal van 2021 minstens 41% beroep hebben gedaan op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

De compensatie zou als volgt bepaald worden:

Aantal dagen TW overmacht / totaal aantal aangegeven dagen in DmfA in Q1/2021 en Q2/2021 Mate van compensatie in %
41-50 40
51-60 50
61-70 60
71-80 70
81-90 80
91-100 95

De berekening hiervan zal door de RSZ automatisch uitgevoerd worden en zal in principe in mindering gebracht worden van de verschuldigde RSZ-bijdragen voor het 2de kwartaal 2022.

Het is nog afwachten op de definitieve uitwerking van deze compensatieregeling.

Op de hoogte blijven?