Green@work: nieuwe onlinetool voor gelegenheidswerk in de tuinbouwsector

In de tuinbouwsector mag een gelegenheidswerknemer 65 dagen per kalenderjaar tegen gunstige voorwaarden werken. De sociale bijdragen worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar wel op basis van een forfaitair dagloon. Om meer transparantie te bieden omtrent de reeds gewerkte dagen werd Green@work ontwikkeld.

Nieuwe onlinedienst

In de nieuwe beveiligde onlinedienst van de RSZ “Green@work” ziet u als werkgever hoeveel dagen er voor een potentiële gelegenheidswerknemer al gereserveerd zijn en hoeveel van die 65 dagen hij nog overheeft.

Mits uitdrukkelijke toestemming van de werknemer kan via deze tool op www.socialsecurity.be door een eenvoudige invoering van het rijksregisternummer of bis-nummer van de (potentiële) gelegenheidsarbeider diens individuele teller door de werkgever geraadpleegd worden. Op die manier kan de werkgever nagaan hoeveel dagen de gelegenheidsarbeider nog bij haar/hem kan werken tegen de gunstige voorwaarden.

Uitzondering: witloofteelt en champignonteelt

Er zijn twee uitzonderingen op de 65-dagenregel:

In de witloofteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De werkgever moet in het vorige kalenderjaar minstens ¾ van zijn omzet uit witloofteelt gehaald hebben;

In de champignonteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De gelegenheidswerknemer moet ook in de 65 dagen daarvoor in de champignonteelt gewerkt hebben.

De 35 extra dagen voor de witloof- en champignonteelt worden niet meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work ziet staan. De teller neemt alleen de 65 basisdagen in rekening. Dagen die de 65 overschrijden, worden daarentegen wél in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work.

Op de hoogte blijven?