Heropfrissing van de nieuwe verrekening bij vertrekvakantiegeld

Sinds 1 januari 2024 is er nieuwe regels voor de verrekening van het enkel vertrek vakantiegeld bij bedienden. Ook bij de overgang van arbeider- naar bediende zijn er nieuwe regels.

Het vertrekvakantiegeld moet betaald worden:

  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • Als de arbeidersovereenkomst volledig wordt geschorst in kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking.

De werknemer ontvangt een vakantieattest met daarop de bedragen vermeld. De medewerker moet dat het vakantieattest afleveren aan de nieuwe werkgever zodat er een verrekening kan gebeuren.

Wat is er nu nieuw?

  • De werkgever zal voor elke opgenomen vakantiedag 10% van het brutoloon betalen als enkel vakantiegeld. De medewerker heeft hier voor al vakantiegeld gekregen bij de uitdiensttreding bij de vorige werkgever.
  • In december wordt dan een afrekening gemaakt van het vakantiegeld. De som van elke 10% die werd betaald per vakantiedag wordt in mindering gebracht van het reeds betaalde vakantiegeld door de vorige werkgever.

Als de afrekening een negatief saldo is zal dit worden afgehouden van het loon van de maand december. De werkgever moet wel rekening houden met de loonbeschermingswet dat er maximum 1/5de van het nettoloon mag worden ingehouden.

Als er afrekening een positief saldo is zal de werkgever dit uitbetalen.

Mocht de werknemer eerder uit dienst zijn dan december wordt die verrekening in de maand gedaan van de uitdiensttreding.

Op de hoogte blijven?