Hervatting van aangepast of ander werk: geen gewaarborgd loon ingeval van arbeidsongeschiktheid

Er bestaat steeds een kans dat een medewerker opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, na een periode van arbeidsongeschiktheid en het werk progressief hervatte met toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

De wet voorziet uitdrukkelijk dat de werkgever in zo'n geval geen gewaarborgd loon moet betalen. De werknemer heeft onmiddellijk recht op een uitkering die door het ziekenfonds betaald wordt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het gaat om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer.
  • De werkhervatting kan zowel binnen als buiten een re-integratietraject plaatsvinden. Wanneer de progressieve werkhervatting in een re-integratietraject kadert, bezorgt de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer. De adviserende geneesheer neemt vervolgens een beslissing over de progressieve werkhervatting. De werknemer is in dat geval vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot progressieve werkhervatting.
  • De medewerker wordt opnieuw volledig arbeidsongeschikt tijdens de periode van progressieve tewerkstelling.
  • De arbeidsongeschiktheid moet niet dezelfde oorzaak hebben als de eerste arbeidsongeschiktheid.
  • Het mag niet gaan om een arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

De werkgever moet dus geen gewaarborgd loon betalen bij:

  1. Een hervatting van een toegelaten arbeid bij dezelfde werkgever.
  2. Een hervatting van een toegelaten arbeid bij een andere werkgever.
  3. Een hervatting van een toegelaten arbeid tijdens een periode van gewaarborgd loon.

Wanneer een medewerker opnieuw arbeidsongeschikt wordt na een periode van volledige werkhervatting, dan blijven de regels van het gewaarborgd loon wel van toepassing!

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Op de hoogte blijven?