Het einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is misschien in zicht

Foto Artikel Geen verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Er is door de regering nog geen definitieve beslissing genomen, maar het lijkt er op dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona na 31 maart 2022 niet meer zal gelden.

Ga je na deze datum nog tijdelijke werkloosheid nodig hebben voor jouw personeel? Dan adviseren we je om de aanvraag voor economische werkloosheid tijdig op te starten.

In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste stappen om de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden in te voeren.

AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ARBEIDERS

Als je voor jouw arbeiders gebruik wil maken van economische werkloosheid vanaf 1 april 2022, dan moet er ten laatste op donderdag 24 maart 2022 een aanvraag bij de RVA worden ingediend.

De volgende 4 stappen moeten gevolgd worden:

1. Welke schorsing moet er toegepast worden?

Je kan kiezen om de arbeidsovereenkomst van de arbeiders volledig of gedeeltelijk te schorsen.

* Volledige schorsing: maximum 4 weken (+ verplichte werkweek) - er moet geen rekening gehouden worden met verplichte werkdagen tijdens die 4 weken;

* Gedeeltelijke grote schorsing: maximum 3 maanden (+ verplichte werkweek) - in deze periode moet er rekening gehouden worden met de voorwaarde dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek op 2 weken van toepassing zijn;

* Gedeeltelijke kleine schorsing: maximum 1 jaar - er moet rekening gehouden worden met minstens 1 volledige werkweek per 2 weken.

2. Informeer de RVA en de arbeiders van jouw onderneming over de werkloosheid

Wil je vanaf 1 april 2022 economische werkloosheid toepassen? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen de aanvraag in orde en sturen dit elektronisch door naar de RVA. Wij bezorgen je een bevestiging van die aangifte. Dit document vermeldt de periode van de tijdelijke werkloosheid, het type van schorsing en voor wie van toepassing.

Let op! Is vrijdag 1 april 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw onderneming? Dan moet de kennisgeving ten laatste op donderdag 24 maart 2022 verstuurd worden. In de bouwsector moet de kennisgeving ten laatste op maandag 28 maart 2022 verstuurd worden.

3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

De RVA moet maandelijks op de hoogte worden gebracht van elke 1ste werkloosheidsdag per maand en per werknemer. Deze aangifte kan in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna ingediend worden.

4. Bezorg opnieuw C3.2A aan uw arbeiders

De arbeiders moeten in het bezit zijn van C3.2A controlekaarten. De controlekaarten moeten geregistreerd worden in het validatieboek. Voor de arbeiders in de bouwsector moet dit validatieboek niet ingevuld worden.

Wat doet Sociaal Kantoor VDA voor jou?

Neem snel contact met ons op indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders moet ingediend worden. We verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen.

Voor de aanvragen waarbij vrijdag 1 april 2022 de eerste werkloosheisdag is, gelieve ons ten laatste op woensdag 23 maart 2022 om 12 uur 's middags ons op de hoogte te brengen.

AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID BEDIENDEN

Als er tijdelijke werkloosheid wegens economische werkloosheid voor de bedienden in jouw onderneming moet toegepast worden, dan moet je rekening houden met volgende 5 stappen:

1. Maak het formulier C106A op tegen 10 maart 2022

Als er al een C106A voor jouw bedienden met vermelding van cao 159 in rubriek II werd ingediend, dan moet dit niet opnieuw opgemaakt worden. Als er enkel cao 148 vermeld werd in rubriek II, dan moet er een C106A naar de RVA worden verstuurd. Tot 30 juni 2023 kan er beroep gedaan worden op cao 159 om de economische werkloosheid van de bedienden in te voeren. Indien deze optie aangeduid wordt op het formulier C106A, dan moet er geen ondernemingsplan of cao worden afgesloten.

Als er nog geen C106A werd ingediend, dan moet dit tegen 10 maart 2022 aan de RVA worden overgemaakt. Wij kunnen je helpen met het invullen van het C106A formulier. Om de C106A in te dienen, moeten volgende stappen gevolgd worden:

Ga na of de omzet, de productie of bestellingen in jouw onderneming met 10% is gedaald.

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet aangetoond worden via de BTW-aangiftes. Neem hiervoor contact op met jouw boekhouder.

Indien alle bewijzen zijn verzameld, moet het formulier C106A ingevuld worden. Tot 30 juni 2023 kan er beroep worden gedaan op cao nr. 148 en 159 om de economische werkloosheid voor de bedienden in te voeren. Indien de optie wordt aangeduid, dan moet er geen ondernemingsplan worden opgesteld of cao worden afgesloten.

Verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA.

Dit moet aangetekend worden verstuurd naar de RVA en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is vrijdag 1 april 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw onderneming? Dan moet de C106A ten laatste op donderdag 10 maart 2022 worden verstuurd.

Is maandag 4 april 2022 de eerste werkloosheisdag in jouw onderneming? Dan moet de C106A ten laatste op zondag 13 maart 2022 worden verstuurd.

Belangrijk! Cao nr. 148 en 159 voorzien dat per dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bedienden een toeslag van 5,63 EUR moeten toegegekend krijgen. Wij houden hiermee rekening bij de loonberekening.

2. Welke schorsing moet er toegepast worden?

U kunt de arbeidsovereenkomst van de bediende per kalenderjaar:

- 16 weken volledig of

- 26 weken gedeeltelijk

schorsen.

Let op! Als je de werkloosheid in de loop van een week laat aanvangen, dan verlies je een volledige week waarvoor je de tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Wij raden aan om de werkloosheid vanaf maandag 4 april 2022 te laten aanvangen.

3. Informeer de RVA en de bedienden van jouw onderneming over de werkloosheid

De aangifte moet ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheisdag verstuurd worden. Deze aangifte is belangrijk, het versturen van de C106A alleen is niet voldoende.

Wil je vanaf 1 april 2022 economische werkloosheid toepassen? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen de aanvraag in orde en sturen dit elektronisch door naar de RVA. Wij bezorgen je een bevestiging van die aangifte. Dit document vermeldt de periode van de tijdelijke werkloosheid, het type van schorsing en voor wie van toepassing.

Let op! Is vrijdag 1 april 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw onderneming? Dan moet de kennisgeving ten laatste op donderdag 24 maart 2022 verstuurd worden. Is maandag 4 april 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan moet de kennisgeving ten laatste op zondag 27 maart 2022 verstuurd worden.

4. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

De RVA moet maandelijks op de hoogte worden gebracht van elke 1ste werkloosheidsdag per maand en per werknemer. Deze aangifte kan in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna ingediend worden.

5. Bezorg opnieuw een C3.2A aan de bedienden

De bedienden moeten in het bezit zijn van een C3.2A controlekaart. Gelieve het validatieboek in te vullen.

Wat doet Sociaal Kantoor VDA voor jou?

Neem snel contact met ons op indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden moet ingediend worden. We verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt.

Neem zeker ook contact met ons op indien je meer informatie wenst m.b.t. de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Op de hoogte blijven?