Het maximumbedrag mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ stijgt vanaf 1 juli 2024

In bepaalde sectoren is het zo dat de plaats van tewerkstelling niet vast bepaald is. In dit geval hebben de werknemers recht op een mobiliteitsvergoeding. Concreet gaat dit over werknemers die op werven werken en vaak onderweg zijn. Om de tijd van de verplaatsingen te vergoeden is er de mobiliteitsvergoeding.

De mobiliteitsvergoeding is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ:

  • De mobiliteitsvergoeding is voorzien in een sectorale CAO zoals in de bouwsector;
  • De vergoeding mag het vooropgestelde maximumbedrag niet overschrijden.

De vergoeding stijgt van €1,0579 per km naar €0,1929 per km vanaf 1 juli 2024

Op de hoogte blijven?