Het Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Sinds 1 september 2019 is het Vlaams opleidingsverlof in werking getreden. Het VOV is de opvolger van het bestaande systeem van betaald educatief verlof. Voor de werknemers die voor 1 september 2019 gestart zijn met hun opleiding wordt er een overgangsfase voorzien waarin het Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof naast elkaar blijven bestaan. Zij mogen zelf kiezen welk verlof ze opnemen, als ze voor beide verloven in aanmerking komen. Deze werknemers hebben de mogelijkheid om betaald educatief verlof op te nemen tot en met december 2021.

Basisprincipes Vlaams opleidingsverlof

Een werknemer heeft recht om van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen of om te studeren met behoud van zijn loon (geplafonneerd op heden tot 2928 EUR bruto/maand). De voorwaarde hiervoor is dat de werknemer ten minste 50% tewerkgesteld (referteperiode = september) moet zijn bij een werkgever in de privésector in het Vlaams Gewest.

De opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof vindt u terug in de opleidingsdatabank (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank).

Aantal uren Vlaams opleidingsverlof

Een voltijdse werknemer heeft een maximaal recht op 125 uur opleidingsverlof per schooljaar. Een deeltijdse werknemer heeft recht op maximaal ‘125 uren x tewerkstellingspercentage’ per schooljaar.

De Vlaamse overheid heeft een simulator ontwikkeld waar u zelf het aantal uren Vlaams opleidingsverlof kan berekenen via de volgende link: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof.

Opleidingen met vereiste aanwezigheid

Het aantal uren Vlaams opleidingsverlof moet gelijk zijn aan het aantal contacturen (met als maximum 125 uur per schooljaar).

Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op het Vlaams opleidingsverlof als de lesuren of examens samenvallen met hun werkrooster. Indien deze niet overlappen, heeft de werknemer geen recht op het Vlaams opleidingsverlof.

Om als werknemer het recht te blijven behouden op VOV mag de werknemer maximum 10% ongewettigd afwezig zijn in de les. Indien de werknemer meer dan 10% ongewettigd afwezig is in de les, zal hij 25% verliezen op zijn eerstvolgende recht.

Opleidingen zonder vereiste aanwezigheid

  • Hoger onderwijs: aantal uren VOV = 4 uren/studiepunt.
  • Volwassenenonderwijs: aantal uren VOV = voorziene aantal lestijden van de opleiding.
  • Examencommissie: aantal uren VOV = 8 uren/examen.
  • Examens voor de erkenning en certificering van verworven competenties: aantal uren VOV = 16 uren per traject.
  • Telkens beperkt tot maximum 125 uur per schooljaar.

Opname Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof kan door de werknemer worden opgenomen vanaf één dag voor de opleiding tot en met twee dagen na de opleiding.

Terugbetaling aan de werkgever

  1. Werkgever of Sociaal Kantoor VDA: aanmelden dossier in WSE-loket maximum 3 maanden na start van de opleiding.
  2. DWSE: gegevens ophalen over het opgenomen verlof bij de RSZ via de DmfA.
  3. Opleidingsverstrekkers: opladen attesten in WSE-loket + consultatie databanken onderwijs.
  4. DWSE verwerkt de info en betaalt uit.

Wat doet Sociaal Kantoor VDA?

Het sociaal secretariaat kan in naam van de werkgever aanmelden op het WSE-loket om de terugbetaling aan te vragen. Daarvoor moeten we tijdig het inschrijvingsattest van de werknemer ontvangen. Het aantal opgenomen VOV moet namelijk geregistreerd worden in de DmfA. Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding moet de aanvraag ingediend worden.

Bron:

Photo by Philippe Bout on Unsplash

Op de hoogte blijven?