Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?

Artikel vergoeding thuiswekr

Door de Coronacrisis werd thuiswerk op grote schaal een noodzaak. Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Dit is een vergoeding om de kosten te dekken die de werknemers maken door het thuiswerk en die ten laste zijn van de werkgever.

Die forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de kantoorkosten te dekken. Dit zijn kosten die verband houden met de inrichting en het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis, printer-en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing,… in de privéwoonplaats van de werknemer.

Een circulaire nr. 2020/C/100 vermeldt een maximale thuiswerkvergoeding van 129,48 EUR per maand. De vergoeding kan toegekend worden bij regelmatig en structureel thuiswerk dat de werknemer daadwerkelijk uitoefent.

Wanneer is er sprake van structureel en regelmatig thuiswerk? Indien de werknemer thuiswerkt gedurende het equivalent van 1 werkdag per week. Dit geldt zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Zo kan het thuiswerken plaatsvinden gedurende 1 volledige werkdag per week of 2 halve werkdagen per week of meerdere dagen van enkele uren of 1 volle week per maand.

Het bedrag hoeft niet evenredig te worden verminderd in geval van deeltijdse prestaties. Als een deeltijdse werknemer effectief aan de voorwaarden voldoet om de forfaitaire thuiswerkvergoeding te ontvangen, dan mag de werkgever de maximale forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren voorzien in de arbeidsovereenkomst.

De werkgever mag voortaan een onderscheid maken op basis van de personeelscategorie of de feitelijke omstandigheden waarin men het thuiswerk organiseert. Afhankelijk van de functie van de werknemer en de frequentie van het telewerk, doet men goed om met verschillende forfaits te werken.

De Federale Regering heeft aangekondigd om de maximale thuiswerkvergoeding voor het tweede kwartaal van 2021 tijdelijk te verhogen van 129,48 EUR naar 144,31 EUR.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?