Horeca: meer info over de subsidie voor de eindejaarspremies 2021

Pexels photo 4451706

De overheid heeft eind december beslist om opnieuw een subsidie ter beschikking te stellen voor de gedeeltelijke financiering van de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremies 2021. De wet die deze subsidie toekent werd op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Wat is de subsidie?

De subsidie bestaat uit een gedeeltelijke tussenkomst in de kost van de eindejaarspremies voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het toegekende bedrag zal niet volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona te dekken. Het Fonds zal de subsidie op gelijke wijze verdelen onder de horeca-werkgevers.

Het bedrag dat per werkgever kan worden toegekend, kan pas worden berekend na de verwerking van alle aangiftes.

Hoe is de aangifte opgebouwd?

De aangifte met subsidieregeling dient in 2 delen te gebeuren.

Deel 1: het brutobedrag voor de effectieve prestaties en alle gelijkgestelde periodes. Dit is inclusief de gelijkgestelde periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Dit deel van de aangifte wordt gebruikt voor de verwerking van de aangifte eindejaarspremie en dus niet voor de aanvraag van de subsidie. Daarom moeten dus ook de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona opgenomen zijn in dit deel van de aangifte.

Deel 2: het brutobedrag voor de gelijkgestelde periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Deze aangifte geldt als subsidieaanvraag van de werkgever. Dit deel van de aangifte wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het deel van de werkgever in de beschikbare subsidie.

Deze opgesplitste aangifte dient uiterlijk 13 februari 2022 te worden ingediend bij het Fonds. Wij hebben ondertussen het nodige uitgevoerd voor de horeca-werkgevers.

Wat mogen we verder verwachten?

Het Fonds plaatst vanaf midden februari 2022 een overzicht van de uit te betalen subsidie ter goedkeuring op de portaalsite van het Fonds. Dit overzicht wordt ook per brief verzonden naar elke horeca-werkgever. In deze brief zal gevraagd worden om de bedragen te bevestigen, alsook te bevestigen dat deze enkel worden aangewend voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Als u niet reageert op deze brief, dan gaat het Fonds ervan uit dat u het bedrag bevestigt en dat deze bedragen worden aangewend voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Begin maart 2022 zal het Fonds het subsidiebedrag verdelen onder de horeca-werkgevers. Het toegekende bedrag wordt begin maart toegewezen aan de rekening van de werkgever binnen het Fonds. De werkgevers van wie de aangiftes reeds volledig werden afgerekend, zullen begin maart 2022 het bedrag van de subsidie teruggestort krijgen. De werkgevers met een openstaand saldo zullen een nieuwe afrekening ontvangen, na verdeling van de subsidie. De eindejaarspremies zullen worden uitbetaald aan de werknemers zodra dit saldo is aangezuiverd.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon.

Op de hoogte blijven?