Koopkrachtpremie gepubliceerd

Inflation price increase shopping carts on coins money e commerce business growth energy crisis

Op 28 april 2023 werd het KB van 23 april 2023 over de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ondernemingen die tijdens de crisis in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst behaalden, kunnen aan hun werknemers onder bepaalde voorwaarden een koopkrachtpremie toekennen. Dit kan vanaf 1 juni 2023.

Echter, zelfs na publicatie in het Belgisch Staatsblad, is het afwachten of en onder welke modaliteiten de verschillende sectoren in de toekenning van een koopkrachtpremie zullen voorzien. De koopkrachtpremie zal mee onderdeel uitmaken van de aankomende sectorale onderhandelingsrondes. Het is aan te raden af te wachten of jouw sector afspraken zal maken over de toekenning van de premie, vooraleer op ondernemingsvlak aan de slag te gaan.

De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque. De toekenning van de premie moet in principe geregeld worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), wat kan op sector- of ondernemingsniveau. Wanneer een sectorale cao zou worden gesloten, moet deze de hoge winst en de uitzonderlijk hoge winst in 2022 definiëren. Worden er afspraken gemaakt via een ondernemingscao, dan zal de werkgever de verantwoording moeten toevoegen voor het behalen van goede resultaten voor de onderneming tijdens de crisis.

Wanneer het niet mogelijk is om te werken met een cao, kan de koopkrachtpremie ook toegekend worden op basis van een individuele overeenkomst.

Het maximumbedrag van de koopkrachtpremie, hangt af van de winst van jouw onderneming. Voor ondernemingen die een hoge winst behaalden, bedraagt de bovengrens van de premie 500 EUR per werknemer. In geval van een uitzonderlijk hoge winst, wordt dit maximumbedrag opgetrokken tot 750 EUR.

Als de toekenningsregels gevolgd worden, dan is de koopkrachtpremie vrijgesteld van belastingen en van de normale RSZ-bijdragen. Er is wel een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5% verschuldigd. Zowel de premie als de bijzondere RSZ-bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

De koopkrachtpremie kan toegekend worden vanaf 1 juni tot en met 31 december 2023. De premie is geldig tot en met 31 december 2024.

De koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, kan je besteden aan:

* de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding,

* de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (het zal gaan om dezelfde producten en diensten die met ecocheques kunnen worden betaald).

Bron:

- Koninklijk besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie, BS 28 april 2023;

- Wetsontwerp van 28 april 2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024.

Op de hoogte blijven?