Leg alle vervangingsfeestdagen en collectief verlof nu al vast voor 2023!

Business plan

Per jaar liggen er 10 wettelijke feestdagen vast. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Wanneer deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag vallen, moet je als werkgever vervangingsdagen kiezen en deze uiterlijk op 15 december aan jouw werknemers meedelen.

Hierbij een overzicht van de feestdagen in 2023:

  • Nieuwjaar: zondag 1 januari 2023
  • Paasmaandag: maandag 10 april 2023
  • Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
  • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023
  • Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
  • Nationale feestdag: vrijdag 21 juli 2023
  • O.L.V Hemelvaart: dinsdag 15 augustus 2023
  • Allerheiligen: woensdag 1 november 2023
  • Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023
  • Kerstmis: maandag 25 december 2023

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet je als werkgever een vervangingsdag op een normale activiteitsdag vastleggen. Je kan deze vervangingsdag vrij kiezen binnen hetzelfde kalenderjaar.

De overeengekomen vervangingsfeestdagen moeten vóór 15 december 2022 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Toezicht Sociale Wetten worden gestuurd.

Naast de feestdagen kan de jaarlijkse vakantie ook collectief worden vastgelegd in een onderneming. De data van de jaarlijkse collectieve vakantie moeten ook opgenomen worden in het arbeidsreglement en een overzicht moet uitgehangen worden in de onderneming.

Een model van kennisgeving voor de vervangingsfeestdagen en collectief verlof werd reeds meegedeeld aan alle werkgevers. Gelieve ons dit overzicht terug te bezorgen. Wij zorgen voor de registratie bij Toezicht Sociale Wetten.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Op de hoogte blijven?