Leg uw vervangingsfeestdagen en collectieve vakantie nu al vast voor 2022

Image1 4

Het einde van het jaar is in zicht. Het is aangewezen om al na te denken over de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2022 en eventueel collectieve jaarlijkse vakantie in uw onderneming.

Wettelijke feestdagen in 2022:

Voor 2022 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

* Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022

* Paasmaandag: maandag 18 april 2022

* Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2022

* O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022

* Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

* Nationale Feestdag: donderdag 21 juli 2022

* O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2022

* Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022

* Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

* Kerstmis: zondag 25 december 2022

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt.

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2022 drie feestdagen vervangen worden.

Vastleggen van de vervangingsfeestdagen:

Op sectorniveau:

In eerste instantie kan een paritair comité een beslissing nemen in de vervanging van de feestdagen. Dit is dan van toepassing voor alle ondernemingen die onder de bevoegdheid van dat paritair comité vallen.

Op niveau van de onderneming:

De ondernemingsraad kan ook een beslissing nemen in de vervanging van de feestdagen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door een collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsfeestdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Geen akkoord:

Als er geen vervangingsfeestdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2022 vóór 15 december 2021:

Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2021. Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar Toezicht Sociale Wetten.

Ook collectief verlof voor 2022 nu al vastleggen:

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

De data van de jaarlijkse collectieve vakantie moet opgenomen worden in het arbeidsreglement en u dient zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming.

Gelieve de vervangingsfeestdagen en eventueel collectieve vakantie aan ons mee te delen. Per post heeft u een model van kennisgeving ontvangen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

Op de hoogte blijven?