Lijst hard getroffen sectoren

Photo 1530521954074 e64f6810b32d

Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle brengt verduidelijking welke bedrijven zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Dit zijn sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor de activiteiten beperkt worden. Werkgevers die behoren tot deze sectoren, kunnen tot einde van het jaar gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het vereiste document C106A-Corona-HGO werd voor de werkgevers die in aanmerking komen, reeds door ons verstuurd naar de bevoegde werkloosheidsdienst van RVA. Indien we goedkeuring ontvangen, bezorgen wij u dit via mail.


Even ter herinnering, volgende formaliteiten gelden tijdens de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot en met 31 december 2020:

* Geen controleformulier C3.2A moet afgeleverd worden aan de werknemer(s).

* Er moet geen voorafgaandelijke aangifte van de overmacht gemeld worden aan de RVA. Het formulier C106A-Corona-HGO werd reeds door ons verstuurd naar RVA indien u hiervoor in aanmerking komt.

* Een maandelijkse aangifte ASR scenario 5 ('Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden' = WECH005) wordt door ons automatisch opgemaakt bij de loonberekening.

* NIEUW vanaf 13 juli 2020: De werkgever moet de werknemer voorafgaandelijk aan de tijdelijke werkloosheid overmacht corona schriftelijk meedelen dat de werknemer in tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt geplaatst. Concreet zal de werkgever een kennisgeving moeten doen indien een werknemer voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld, een werknemer na een werkhervatting opnieuw tijdelijk werkloos wordt en indien het aantal werkloosheidsdagen van een werknemer wordt verhoogd. De kennisgeving moet individueel zijn. Ze kan op collectieve wijze gebeuren, maar alleen wanneer de ingevoerde werkloosheidsregeling betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk en op voorwaarde dat elke werknemer duidelijk geïnformeerd wordt over de regeling waaraan hij onderworpen is. De kennisgeving moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten zoals de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt te werken. Daarbij moeten ook de formaliteiten vermeld worden die de werknemer moet vervullen om een uitkering te krijgen van de RVA.

Neem contact met ons op indien u een kennisgeving wenst door te geven aan uw werknemer(s).

Lijst van de hard getroffen sectoren:
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden: beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf: beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw: beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking: beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden, het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes, het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook, het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart: beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars: beperkt tot touringcars
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie: beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden: beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid: beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf: beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen: beperkt tot de exploitatie van jacuzzi's, stoomcabines en hammams
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
333 Paritair Comité voor toeristische attracties

Op de hoogte blijven?