Loonakkoord 2023-2024: wat houdt het in?

2020 05 07 121111342 Klaar voor het 1 5 meter kantoor Organisatiescan geeft inzicht spot

Geen extra structurele loonsverhogingen bovenop indexering van de lonen

De regering heeft beslist dat de lonen niet zullen stijgen bovenop de index, aangezien er te weinig marge is bij bedrijven voor structurele loonsverhoging.

Premie van maximaal 500 euro of 750 euro

Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden een eenmalige premie toekennen aan hun werknemers. De regering stelt een gelijkaardige werkwijze voor als bij de coronapremie, namelijk een premie in de vorm van consumptiecheques.

Deze premie bedraagt maximaal:

  • 500 euro in bedrijven die hoge winsten maken;
  • 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken.

De werkgevers en werknemersvertegenwoordigers op sector en/of bedrijfsniveau zouden de toekenningsvoorwaarden en modaliteiten van deze premie nog verder moeten uitwerken.

Welvaartsenveloppe

De federale regering besliste om de welvaartsenveloppe volledig uit te keren in het kader van het bemiddelingsvoorstel. Hiermee worden onder meer de werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor pensioenen opgetrokken en wordt een bijkomende verhoging van de minimumlonen voorzien.


Meer informatie over het loonakkoord 2023-2024 volgt.

Op de hoogte blijven?