Loonsverhoging PC 314

In de CAO van 27 augustus 2012 waren de sociale partners van oordeel om de beroepen te professionaliseren en de kwalificaties te verhogen. De reden hiervoor: zich conformeren aan de bestaande sociale en fiscale reglementeringen, deloyale concurrentie bestrijden en zich aanpassen aan de arbeidsmarkt.
Eén van de inspanningen die hiervoor gebeurde, was een verhoging van de loonschalen. De laatste uurloonverhogingen worden nu uitgesteld. Een nieuwe CAO werd opgemaakt.


Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.
Onder “werknemers” worden zowel arbeid(st)ers als bedienden verstaan.


Loonsverhogingen

CAO van 27 augustus 2012

Er werd overeengekomen dat uurloonverhogingen op het sectoraal minimumloon zullen worden toegepast in onder andere de kapperssector voor alle categorieën met uitzondering van categorie I. De uurloonverhogingen worden toegepast in 4 schijven:


Totale uurloonverhoging 01/01/2013 01/10/2013 01/10/2014 01/07/2015
Categorie I / / / / /
Categorie II 2 EUR + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50
Categorie III, IV, V 3 EUR + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75

CAO van 4 juni 2015

In deze CAO werd beslist dat de laatste uurloonverhogingen in de kapperssector op het sectoraal minimumloon (de laatste schijf), voorzien op 01/07/2015, worden uitgesteld als volgt:


Verhoging voorzien op 01/07/2015 (wordt uitgesteld) 01/01/2016 01/07/2016 01/07/2017
Categorie I / / / /
Categorie II 0,50 EUR + 0,15 + 0,15 + 0,20
Categorie III, IV, V 0,75 EUR + 0,25 + 0,25 + 0,25

Schoonheidszorgen en Fitness

De loonsverhogingen in de schoonheidssector, voorzien in de CAO van 27/08/2012 blijven gelden en worden niet uitgesteld. Op 01/07/2015 is nog een verhoging (laatste schijf) van 2,5% voorzien op alle categorieën.
De loonsverhogingen in de subsector Fitness, voorzien in de CAO van 19/06/2014 blijven gelden en worden niet uitgesteld. Op 01/07/2015, 01/07/2016 en 01/07/2017 zijn nog loonsverhogingen voorzien van 2,5% op categorieën III-IV-VI en VII. Bron:


  • CAO d.d. 27 augustus 2012 betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden, nr. 111214;
  • CAO d.d. 19 juni 2014 betreffende de lonen voor het vakgebied of subsector fitness, nr. 123594;
  • CAO d.d. 4 juni 2015 betreffende een wijziging van de loonsverhoging in de kapperssector, nr. 127754.

Op de hoogte blijven?