Mag mijn leerling deze zomer als jobstudent bij mij werken?

Leerlingen (in het kader van stelsel van alternerend leren en werken) mogen als jobstudent bij huidige werkgever werken als voldaan is aan volgende voorwaarden:

* de studentenarbeid is enkel mogelijk wanneer de leerling geen onderwijs of opleiding moet volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkplek;

* men mag niet genieten van een werkloosheidsuitkering, noch van een inschakelingsuitkering.

Leerlingen mogen normaal enkel prestaties leveren als jobstudent bij een andere onderneming dan diegene waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek. In de zomermaanden (juli en augustus) is er een uitzondering. Tijdens die periode mag de leerling wel aan de slag als jobstudent bij dezelfde onderneming aangezien de duale opleiding op dat moment geschorst is door de zomervakantie.

Bij de registratie van de dimoa-aangiftes kan er geen combinatie worden gemaakt tussen een dimona OTH (als leerling) en een dimona type STU (als jobstudent). De dimona OTH (als leerling) zal gedurende de studentenperiode moeten worden stopgezet. Daarna zal de dimona OTH (als leerling) opnieuw moeten ingevoerd worden bij de dimona-tool als de leerling in september opnieuw aan de slag gaat als leerling.

Op de hoogte blijven?