Maximum opzeg bij ontslag door werknemer

Artikel maximum opzeg bij ontslag door werknemer

Er is momenteel een wetsvoorstel om de maximale wettelijke opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werknemer te wijzigen. Het "kliksysteem" zou verdwijnen in geval van een ontslag door de werknemer. Dit gaat over de berekening van de opzeggingstermijn in twee delen bij een anciënniteit gelegen vóór 1 januari 2014.

De opzeggingstermijn die nageleefd moet worden voor de arbeidsovereenkomsten van vóór 1 januari 2014 wordt bepaald door een som te maken van deel 1 ofwel volgens de anciënniteit verworven op 31 december 2013 en de regels die tot dan golden, en deel 2 volgens de anciënniteit vanaf 1 januari 2014 en de regels die vanaf dan gelden. Dit is het zogenaamde "kliksysteem".

Doordat het "kliksysteem" zou verdwijnen, zou de opzeggingstermijn in het kader van een ontslag door de werknemer in geen geval meer bedragen dan 13 weken (vanaf 8 jaar anciënniteit).

Met deze wijziging wenst men om de rechtszekerheid te bevorderen.

Het gaat momenteel slechts om een wetsvoorstel. Zodra deze wetgeving effectief in werking treedt, zullen wij je hierover informeren.

Op de hoogte blijven?