Meer overuren in de bouw mogelijk dankzij de uitbreiding van KB 213

Toezicht bouw

In de bouwsector (PC 124) geldt een dagelijkse arbeidsduur van 8 uur per dag. Op basis van KB 213 kunnen de werknemers dagelijks een uur extra presteren. Dankzij de uitbreiding van KB 213 mogen werknemers in de bouwsector tot 1,5 uur per dag meer presteren met behoud van het fiscaal voordeel voor de werkgever en de werknemer. Hieronder zetten we alle informatie op een rij.

De bouwsector is een sector die te maken heeft met lange werkdagen in de lente en de zomer en kortere dagen tijdens de winterperiode. Vaak heeft men ook te maken met onverwachte piekmomenten, naderende opleverdata of vertragingen die weggewerkt moeten worden. Dit vraagt om specifieke maatregelen.

Het vernieuwde KB 213 maakt het mogelijk om op een voordelige manier overuren te presteren, tot een maximum van 1,5 uren per dag of 130 uren per jaar. Dit is 0,5 uur meer per dag in vergelijking met de vorige regeling. Zo kunnen werknemers in de bouwsector tot maximaal 9,5 uren per dag werken. Dit komt neer op 7,5 uren extra op weekbasis:

* U kunt weken van 47,5 uren laten presteren, in plaats van 40 uur.

* U kunt werkdagen van 9,5 uren laten presteren, in plaats van 8 uur.

De limiet wordt tot 180 overuren per jaar verhoogd, in uitzonderlijke gevallen. Als werkgever moet u eerst 3 stappen volgen om de eerste 130 overuren in te voeren. Vervolgens moet de gelijkaardige procedure toegevoegd worden voor de bijkomende 50 overuren.

KB 213 invoeren in 3 stappen

STAP 1 : Pas de uurroosters aan in het arbeidsreglement.

Alle mogelijke uurroosters die u wilt toepassen, worden opgenomen in het arbeidsreglement.

STAP 2 : Akkoord vakbondsafvaardiging of voorzitter paritair comité informeren

Indien geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan moet de voorzitter van het paritair comité worden ingelicht.

Voor ondernemingen met vakbondsafvaardiging moet de meerderheid van de vakbondsafvaardiging akkoord zijn met de invoering van KB 213 in de onderneming.

STAP 3: Hang het uurrooster minstens 24 uur vooraf uit

Alle mogelijk uurroosters zijn opgenomen in het arbeidsreglement. Maar het gekozen uurrooster moet ook ten laatste 24 uur vooraf bekend gemaakt worden aan uw betrokken arbeiders. Dit kan door een bericht uit te hangen dat de individuele werkroosters bevat en de datum van het bericht moet ook vermeld worden. Dit bericht moet zichtbaar zijn in een lokaal van uw onderneming, namelijk op de plaats waar de werknemers het arbeidsreglement kunnen raadplegen.

Wenst u de 50 bijkomende overuren in te voeren?

Om die 50 extra uren in te voeren, geldt een gelijkaardige procedure. Enkel stap 2 ziet er dan anders uit bij een onderneming zonder vakbondsafvaardiging. De voorzitter van het paritair comité moet niet worden verwittigd, maar er moet wel een protocol van toetreding ondertekend worden samen met minstens één arbeider. Dat protocol moet ook ondertekend worden door de gewestelijke vakbondsecretarissen. Zij hebben 14 dagen de tijd om het protocol te ondertekenen of hun weigering kenbaar te maken.

Voor ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet de meerderheid ook instemmen met de invoering van de 50 bijkomende overuren.

Fiscaal voordeel voor werkgever en werknemer

Uw werknemer heeft de keuze tussen:

* het inhalen van de gepresteerde overuren aan 100% van het loon (zonder toeslag);

* het laten uitbetalen van de gepresteerde overuren aan 120% (zonder inhaalrust).

Uw werknemers moeten hun keuze, liefst schriftelijk, meedelen vóór de uitbetaling van het loon voor de betrokken periode. Wanneer een werknemer ervoor kiest om inhaalrust op te nemen, dan moet dit binnen de 12 maanden na de prestatie van die overuren. Ook dat is nieuw, want voorheen was dit binnen de 6 maanden.

De KB 213-overuren zijn goedkoper dan de gewone overuren.

Hierbij een overzicht:


KB 213 overuren Gewone overuren *
Keuze 1: inhaalrust Keuze 2: uitbetalen
Overloontoeslag? Geen overloontoeslag Overloontoeslag van 20% Overloontoeslag van 50%
Inhaalrust? Ja. Op het moment dat de werknemer de inhaalrust opneemt, worden de bijhorende overuren aan 100% betaald Geen inhaalrust Ja. Op het moment dat de werknemer de inhaalrust opneemt, worden de bijhorende overuren aan 100% betaald

* Opgelet, er zijn ook mogelijkheden om 'gewone' overuren uit te betalen, bv. met de vrijwillige overuren of de netto-overuren. In die gevallen betaalt u ofwel uit aan 150% of aan 100%.

Voor 180 overuren waarvoor de toeslag van 20% wordt betaald (dus enkel bij keuze 2), genieten zowel de werknemer als de werkgever van een fiscaal voordeel.

Het voordeel voor de werkgever: een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 32,19% van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon.

Het voordeel voor de werknemer: een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 66,81% op het brutoloon aan 100% dat als basis dient voor de berekening van het overloon.

Het fiscaal gunstregime kan voor 180 overuren worden toegepast. Let wel, voor de bijkomende 50 uren was er een elektronische aanwezigheidsregistratie vereist (Check in at work). Echter tot 30 juni 2023 valt deze vereiste weg.

Maakt u al gebruik van KB 213 en u wilt 1,5 uur per dag extra?

In dit geval volstaat het om de uurroosters in uw arbeidsreglement aan te passen aan de mogelijkheden die het vernieuwde KB 213 biedt. De procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet doorlopen worden aangezien het gaat om een wijziging van de uurroosters.

Sociaal Kantoor VDA begeleidt u verder in verband met de toepassing van de KB 213 overuren. Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?