Meer sectoren voor flexi-jobs vanaf 2024!

Flexijobs

Na lang onderhandelen hebben de federale topministers een akkoord over de begroting voor volgend jaar bereikt.

Eén van de opvallendste maatregelen is de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs.

Tot nu toe kon je vooral in de horeca en eventueel in winkels aan de slag als flexi-jobber. Vanaf volgend jaar is dit mogelijk in 12 extra sectoren. Onder meer in het onderwijs, de kinderopvang en de voedingssector. Door deze uitbreiding zou men sneller en makkelijker personeel kunnen aantrekken in die sectoren waar er een tekort is aan werkkrachten.

Het systeem van de flexi-jobs wordt ook hervormd. Het loon van een flexi-jobber die aan de slag gaat in één van de nieuwe sectoren zal hoger liggen, omdat de sectorale barema's van toepassing zouden zijn.

Daarnaast zou er ook een plafond worden ingevoerd van 12.000 EUR per jaar wat neerkomt op ongeveer 500 uur werken.

De werkgeversbijdrage wordt ook verhoogd van 25% naar 28%.


Meer nieuws volgt!

Op de hoogte blijven?