Mijn werknemer keert terug uit een rode of oranje zone: wat te doen?

Photo 1527179528411 4219e0714bcc

De Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een advies uitgebracht betreffende niet-essentiële reizen zoals toerisme. Deze maatregelen zijn nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Buitenlandse Zaken heeft Europa ingedeeld in groene, oranje en rode zones. Die kleuren bepalen welke maatregelen uw medewerker moet naleven indien men terugkeert naar België. Hierbij schetsen wij enkele mogelijke scenario's.

Mijn werknemer keert terug uit een groene zone

Bij terugkeer uit een groene zone stelt zich geen probleem. Uw werknemer kan meteen het werk hervatten na verlofperiode.

Mijn werknemer keert terug uit een oranje zone

Voor een oranje zone gelden geen verplichte test en quarantaine, maar ze zijn wel sterk aanbevolen. Indien uw medewerker vrijwillig in quarantaine gaat, dan moet uw medewerker u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. U mag als werkgever een quarantainegetuigschrift vragen aan uw werknemer. Indien uw medewerker beslist om niet in quarantaine te gaan, dan kan u daar weinig aan doen.

Bij vrijwillige quarantaine kan de werknemer, indien mogelijk, tijdens de quarantaine telewerken. De werknemer ontvangt dan gewoon zijn loon. Indien telewerk niet mogelijk is, dan ontvangt uw medewerker een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht corona. Tot 31 augustus 2020 kan de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona worden toegepast. Bij de loonberekening wordt een ASR scenario 5 opgemaakt en verstuurd.

Mijn werknemer keert terug uit een rode zone

Bij terugkeer uit een rode zone is een werknemer verplicht om zich te laten testen en direct in quarantaine te gaan. De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de werknemer niet ziek is, dan bezorgt de werknemer u een quarantainegetuigschrift. Indien telewerk mogelijk is tijdens quarantaine, dan heeft de werknemer gewoon recht op zijn loon. Indien telewerk onmogelijk is, dan heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering wegens overmacht corona. Dit gebeurt ook volgens de gekende vereenvoudigde procedure werkloosheid wegens overmacht corona.

Belangrijk: indien uw medewerker naar een rode zone of een andere bestemming waarvoor een reisverbod geldt vertrekt, dan zal de werknemer bij terugkeer geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Het vertrekmoment is het bepalend moment. Uw medewerker kan dus wel nog vertrekken naar een groene of oranje zone, zelfs indien de zone rood wordt. Het recht op werkloosheidsuitkeringen dreigt men daarbij niet te verliezen. Anderzijds zal uw medewerker het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen indien uw werknemer vertrekt naar een zone die op dat moment rood kleurt.

De RVA zal hierop controleren en de werknemer hierover bevragen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Hoe is de situatie vanaf 1 september 2020?

Indien een werknemer preventief in quarantaine wordt geplaatst, dan zal de procedure verschillen tussen werkgevers die een hard getroffen onderneming zijn en de andere werkgevers.

Een hard getroffen onderneming is een onderneming die minstens 20% tijdelijke werkloosheid om economische redenen en/of tijdelijke werkloosheid overmacht corona in het 2de kwartaal 2020 kan aantonen. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijft dan van toepassing.

Voor de andere ondernemingen kan er geen beroep meer worden gedaan op de vereenvoudigde procedure. De gewone procedure overmacht zal moeten toegepast worden.

Dit betekent het volgende:

- De overmacht moet aangevraagd worden via een elektronische melding aan de RVA;

- De overmacht moet gemotiveerd worden aan de hand van het quarantainegetuigschrift;

- De controlekaart C3.2A moet afgeleverd worden aan de werknemer;

- Er moet een validatieboek worden bijgehouden;

- Een ASR scenario 2 ('Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden) moet verricht worden;

- Een ASR scenario 5 ('Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden' moet opgemaakt worden op het einde van de maand;

- De dagen werkloosheid moeten gemeld worden aan de werknemer.

Bij vragen of meer informatie, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?