Mini-taxshift: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt grondig

Accg topic nacht en ploegenarbeid

Verrichten uw medewerkers nacht-of ploegenarbeid? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (25% bij een volcontinu arbeidssysteem).

Er is sprake van ploegenarbeid als het werk wordt verricht in minstens 2 ploegen van minimaal 2 werknemers. De werknemers moeten hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang. Daarnaast moeten ze elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak.

Bij nachtarbeid gaat het om een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitzondering van de arbeidsregelingen waarin werknemers uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur of waarbij het werk normaal wordt aangevat vanaf 5 uur.

Naar aanleiding van een mini-taxshift die vanaf 1 april 2022 in voege is getreden, wijzigt de regeling inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht-en ploegenarbeid grondig.

Wijzigingen nacht-en ploegenarbeid

Op de volgende punten wijzigt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht-en ploegenarbeid in belangrijke mate:

  • De vrijstelling wordt voortaan opgesplitst in een vrijstelling voor ploegenarbeid enerzijds en een vrijstelling voor nachtarbeid anderzijds. Voor eenzelfde bezoldiging kunt u deze twee vrijstellingen niet meer cumuleren.
  • De berekening van de 1/3de norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet per uur gebeuren in plaats van per dag. Enkel de uren waarvoor effectief een premie werd betaald, komen in aanmerking voor de berekening van de 1/3de norm.
  • Een pauze van maximum 15 minuten tussen 2 opeenvolgende ploegen wordt expliciet toegelaten.

Vanaf 1 april 2022 is het niet meer voldoende dat er een nacht-of ploegenpremie wordt toegekend. U moet voortaan een minimale premie per uur toekennen, bovenop het contractueel bruto-uurloon.

  • 2% voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid (ongeacht dag-of nachtploeg);
  • 12% voor nachtarbeid.

Bovendien is vereist dat alle werknemers voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid een minimumpremie ontvangen. Het gaat om alle werknemers van de ploeg.

Vanaf 1 april 2024 moet de premie daarnaast ook bij cao, in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Wijzigingen volcontinu arbeid

Volcontinu arbeid is in principe ploegenarbeid waarbij de werknemers in 4 ploegen van minstens 2 werknemers opeenvolgend hetzelfde werk doen zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de omvang.

Naast deze voorwaarden zijn er nog andere voorwaarden opdat er sprake is van volcontinu arbeid. Zo ontvangen de werknemers ook een premie voor dit werk. Vanaf 1 april 2022 moet deze premie minimum 2% van het overeengekomen brutoloon bedragen.

Vanaf 1 april 2024 zal ook deze premie moeten worden opgenomen in een cao, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Een bijkomende voorwaarde is dat de ploegen elkaar moeten opvolgen zonder onderbreking. Zoals bij ploegenarbeid, wordt nu ook uitdrukkelijk een pauze van maximum 15 minuten aanvaard tussen 2 shiften.

Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?