Neerlegging arbeidsreglement kan online vanaf 15 mei

Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing van het arbeidsreglement, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar Toezicht op de Sociale Wetten. Voortaan kan dit online via www.arbeidsreglement.belgie.be

De toegang gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme. De website is zeer gebruiksvriendelijk. Via de website is er de mogelijkheid om het arbeidsreglement of de wijziging ervan en de bijlagen elektronisch op te laden in pdf-formaat.

Via deze website is het ook mogelijk om een verzoeningsprocedure op te starten bij de Arbeidsinspectie - Toezicht op de Sociale Wetten. Dit is het geval wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor de opstelling of de wijziging van het arbeidsreglement. Bijgevolg krijgen de werkgevers sneller dan vroeger een ontvangstbewijs met de vermelding dat zij hebben voldaan aan hun verplichting om een kopie van hun arbeidsreglement of de wijziging ervan op te sturen.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Op de hoogte blijven?