Nieuw bedrag kilometervergoeding dienstgebruik eigen wagen

Werkgevers kunnen een vergoeding voorzien aan werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal geïndexeerd.

Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 is het maximumbedrag 0,4265 euro per kilometer.

Indien de maximumgrens gerespecteerd wordt kan het bedrag vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing worden toegekend onder de vorm van een forfaitaire kilometervergoeding.


Bron: nieuwbericht van Vlaanderen Intern HR, 28 maart 2024 'Kilometervergoeding voor binnenlands dienstreizen wijzigt'

Op de hoogte blijven?