Nieuw medisch getuigschrift: het quarantaine getuigschrift

Foto quarantaine getuigschrift

Vanaf heden is er sprake van 2 soorten getuigschriften die door de werknemer aan de werkgever kunnen bezorgd worden.

1) Een medisch getuigschrift dat betrekking heeft op ziekte, zwangerschap of ongevallen in privé-sfeer. Wanneer een werknemer een medisch getuigschrift indient, dan gelden de gewone regels inzake gewaarborgd loon.

2) Een quarantaine getuigschrift dat wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omdat:

- men in nauw contact is gekomen met een geïnfecteerde persoon;

- men besmet is met het coronavirus, maar vertoont geen symptomen;

- medische situatie van de werknemer een risico is.

Indien uw werknemer die over een quarantaine getuigschrift beschikt telewerk kan doen, dan betaalt u het loon voor de geleverde prestaties.

Indien telewerk echter niet mogelijk is, dan ontvangt uw werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

De zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds een overbruggingsrecht aanvragen.

Op de hoogte blijven?