Nieuwe aanpassing van de thuiswerkvergoeding met ingang van 1 december 2022

Thuiswerk tips

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan werknemers die op regelmatige basis en structureel aan thuiswerk doen. Die vergoeding is bestemd om de uitgaven van werknemers te dekken die ten laste zijn van de werkgever.

De vergoeding wordt geacht de kantoorkosten te dekken, met name alle kosten die moeten worden gemaakt om de beroepsactiviteit normaal te kunnen uitoefenen. Het gat om inrichting- en gebruikskosten van een kantoor, IT-en printmateriaal, kosten van kleine kantoorbenodigdheden, kosten van basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoudskosten, enz.

Zo kan een werkgever aan werknemers die werkelijk structureel en op regelmatige basis aan thuiswerk doen een vergoeding toekennen. Vanaf 1 december 2022 is deze vergoeding maximum 145,81 EUR per maand.

Op de hoogte blijven?