Nieuwe cao over afwezigheid van het werk voor Covid-19-test op basis van Self Assessment Testing Tool

Coronatest

Een werknemer die het advies krijgt om zich te laten testen op het coronavirus op basis van de Self Assessment Testing Tool kan afwezig zijn van het werk met behoud van het loon ten laste van de werkgever. Deze gerechtvaardigde en betaalde afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

Dit wordt bepaald door de cao nr. 160, in werking getreden op 19 november 2021 en is tijdelijk tot 28 februari 2022.

Wat is de Self Assessment Testing Tool?

De overheid heeft een online vragenlijst ter beschikking gesteld waarmee iedereen zichzelf kan evalueren. Met die vragenlijst is het mogelijk om na te gaan of een Covid-19-test moet worden afgenomen.

Als een persoon lichte symptomen vertoont die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kan de Self Assessment Testing Tool adviseren om een test af te leggen. Na het invullen van de vragenlijst, kan de persoon zelf een activatiecode genereren om een gratis Covid-19-test te laten uitvoeren. Deze tool wordt ter beschikking gesteld om de huisartsen enigszins te ontlasten.

De werknemer dient zich zo snel als mogelijk te laten testen op het coronavirus nadat hij het advies hiertoe gekregen heeft op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Gerechtvaardigde afwezigheid tot 28 februari 2022 via nieuwe cao nr. 160

Er wordt een attest afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool, na het invullen van de vragenlijst en indien er een activatiecode wordt aangemaakt om gratis een test op het coronavirus te laten afnemen.

Het attest geldt als afwezigheidsattest en dient als bewijs van het feit dat de werknemer een test op het coronavirus heeft aangevraagd wegens lichte klachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Het attest vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

Deze cao nr. 160 is niet van toepassing in de volgende situaties:

  • De werknemer vertoont ernstige symptomen, behoort tot een risicogroep of zijn gezondheidstoestand gaat snel achteruit. De werknemer zal door de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om contact op te nemen met een arts;
  • De werknemer voelt zich, ongeacht de aard van de symptomen, te ziek om te kunnen gaan werken. Deze werknemer dient een arts te raadplegen voor een medisch onderzoek om de arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen;
  • De werknemer dient zich te laten testen omdat hij een hoogrisicocontact had, omdat hij een geldig Covid Safe Ticket wil bekomen of om te reizen;
  • De werknemer is asymptomatisch, maar wordt na een positief testresultaat in quarantaine geplaatst, omdat hij arbeidsgeschikt is en zich niet naar het werk mag begeven. Deze werknemer krijgt een quarantaine-attest en kan het werk verderzetten indien hij kan telewerken. Is dit niet mogelijk, dan kan deze werknemer beroep doen op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Wat is de duur van de afwezigheid?

De duur van de afwezigheid verschilt naargelang de werknemer al dan niet de mogelijkheid heeft om te telewerken.

De werknemer kan telewerken

De werknemer zet het werk verder via telewerk tot het resultaat van het Covid-19 test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

De werknemer kan niet telewerken

De werknemer die niet kan telewerken is toegestaan afwezig van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen en om het resultaat van die test te bekomen, met en maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Welke formaliteiten/verplichtingen heeft de werknemer ten opzichte van de werkgever?

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn afwezigheid. Het afwezigheidsattest, afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool, moet aan de werkgever bezorgd worden.

De werknemer moet de afwezigheid van het werk gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Zodra het testresultaat gekend is, moet de werknemer zijn werkgever verwittigen van de werkhervatting of van de verdere afwezigheid.

De werknemer is niet verplicht de ingevulde vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool en/of het resultaat van de test aan de werkgever bekend te maken.

Wat gebeurt er nadat de werknemer het testresultaat krijgt?

Indien het testresultaat positief is, dan zal een arts vervolgens bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt.

Indien de werknemer kan telewerken, dan kan het werk worden verder gezet. Is dit niet mogelijk, dan kan de werknemer een beroep doen op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Indien het testresultaat negatief is, dan herneemt ook de werknemer die niet kon telewerken het werk, tenzij hij op dat ogenblik het werk niet kan hernemen wegens een andere ziekte dan corona, door een arts vastgesteld. In dit geval is er sprake van arbeidsongeschiktheid.

Cao nr. 160: een maximum van 3 keer om hiervan gebruik te maken

Een werknemer kan tijdens de duurtijd van de cao nr. 160, vanaf 19 november 2021 tot 28 februari 2022, maximum 3 keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een coronatest op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon.

Op de hoogte blijven?