Nieuwe methode voor de verrekening van het vakantiegeld vanaf 2024

Istockphoto 1706405881 170667a

Vanaf vakantiejaar 2024 moet er een nieuwe methode van verrekening van het vakantiegeld toegepast worden. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de inspectiediensten met betrekking tot de huidige methode van verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld in één keer in de maand waarin de nieuwe werknemer hoofdvakantie neemt. In die maand ontvangt de nieuwe werknemer weinig of geen loon.

De nieuwe werkwijze is van toepassing voor de verrekening bij de nieuwe werkgever van het enkel vertrekvakantiegeld dat bedienden ontvangen van een vorige werkgever, maar ook voor de verrekening van het enkel vakantiegeld betaald door het vakantiefonds bij overgang van arbeider naar bediende.

Aan de verrekening van het dubbel vakantiegeld wordt niets gewijzigd. De verrekening van het dubbel vakantiegeld zal nog steeds op één moment gebeuren, in principe wanneer de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt.

Twee mogelijke werkwijzen:

  • Ofwel per opgenomen vakantiedag op basis van het vakantieattest verrekend worden;
  • Ofwel in 2 fasen verrekend worden:
  1. verrekening van 90% van het vakantiegeld bij opname van een verlofdag;
  2. afrekening in december of op maand uit dienst.

De bestaande beperking dat de werkgever niet meer vakantiegeld mag verrekenen dan het vakantiegeld dat hij verschuldigd zou zijn geweest indien de bediende tijdens het voorgaande jaar bij hem had gewerkt, blijft van toepassing.

Er wordt daarnaast voorzien in een informatieverplichting ten opzichte van de werknemers:

  • Uitdrukkelijke vermelding van de nieuwe regels op het vakantieattest vanaf 2024;
  • Duidelijke toelichting geven aan de werknemer over de toegepaste berekeningswijze en de regels over de verrekening indien deze daarom verzoekt;
  • De nieuwe bediende moet via de loonbrief van december (of de maand van uitdiensttreding) geïnformeerd worden over de aangebrachte correcties.

Werkgevers (bijvoorbeeld uitzendkantoren) die momenteel reeds een effectieve verrekening per opgenomen vakantiedag toepasten op basis van de actuele formulering in de wet, kunnen deze werkwijze verder toepassen.

De aanpassingen van het vakantiebesluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2023 en zijn voor de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2024. Er is bijgevolg geen impact op de verrekeningen in vakantiejaar 2023.

Op de hoogte blijven?