Nieuwe premies voor werkplekleren

Werkplekleren

Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer.

Werkgevers kunnen een werkplek aanbieden aan deze leerlingen en hiervoor een premie ontvangen (de premie kwalificerend werkplekleren). Ook de leerlingen zelf ontvangen een premie (de leerlingenpremie) om hen te stimuleren om de opleiding succesvol te beëindigen.

Vanaf 1 september 2023 vervangen deze premies de start-en stagebonus en de RSZ-verminderingen voor mentors en leerlingen alternerende opleiding.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar kan je voor een leerling een premie werkplekleren aanvragen. De aanvraag van de premie moet binnen de 3 maanden na de start van de leerling in jouw onderneming worden aangevraagd.

Voorwaarden

Voor de premie kwalificerend werkplekleren dient:

* de werkplek waar de leerling wordt opgeleid, te liggen in het Vlaamse Gewest;

* de leerling minstens 4 maanden in het betrokken schooljaar te worden opgeleid op de werkplek;

* de leerling een overeenkomst alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst te hebben waarbij de werkplekcomponent minstens 50% van de totale opleidingstijd uitmaakt;

* de onderneming een mentor aan te stellen die een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

Bedrag

Voor de werkgever bedraagt de premie 600 EUR (indien de werkgever geen vergoeding betaalt aan de leerling), dan wel 1000 EUR (indien de werkgever wel een vergoeding betaalt). De leerling kan een premie van 500 EUR ontvangen.

Aanvraag

De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald en kan maximum 3 keer worden aangevraagd via loket werkplekduaal. De premies dienen te worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst.


Op de hoogte blijven?