Nieuwe regelgeving rond Vlaamse start- en stagebonus

De start- en stagebonus was oorspronkelijk een federale reglementering, maar door de 6de staatshervorming is deze bonus nu geregionaliseerd. Graag zetten we de voornaamste punten uit deze nieuwe Vlaamse wetgeving voor u op een rij.

Wat zijn de startbonus en de stagebonus?

De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De stagebonus is dan weer een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

Onder alternerende opleiding wordt verstaan:

 • Een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
 • Een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
 • Een opleidingsovereenkomst brugproject
 • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst

Hoeveel bedraagt de bonus?

De bonus wordt, zowel aan de jongere als aan de werkgever, slechts één keer per schooljaar betaald en maximaal voor 3 schooljaren. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij de derde toekenning is dit €750, ongeacht het opleidingsjaar.

Startbonus

Een leerling met een overeenkomst voor een alternerende opleiding heeft vanaf 1 september 2018 recht op een Vlaamse startbonus als hij aan 4 voorwaarden voldoet:

 • Hij is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarin hij voor de eerste keer een startbonus aanvraagt (de leeftijdsvoorwaarde vervalt als de onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere).
 • Hij heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Vlaamse gewest.
 • Hij rondt zijn opleidingsjaar met succes af.
 • Hij volgt minstens 3 maanden opleiding op de werkplek in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Dit mag bij verschillende werkgevers zijn.

Stagebonus

De tegenhanger van de startbonus bij de jongere, is de stagebonus bij de onderneming die de jongere de gelegenheid biedt om arbeidservaring op te doen. De voorwaarden voor de Vlaamse stagebonus zijn de volgende:

 • De vestiging waar de arbeidsdeelname van de jongere plaats vindt, ligt op het grondgebied van het Vlaams gewest.
 • De onderneming moet voor elke jongere waarvoor ze een stagebonus aanvraagt, een arbeidsdeelname van ten minste 3 maanden kunnen bewijzen.
 • De betrokken jongeren moeten jonger dan 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de onderneming de stagebonus aanvraagt wanneer het om een eerste toekenning gaat. De leeftijdsvoorwaarde vervalt als er al een andere onderneming een stagebonus heeft gekregen voor die jongere of de jongere eerder al een startbonus heeft gekregen.

Voor de stagebonus maakt het niet uit of de jongeren op het einde van hun schooljaar al dan niet geslaagd zijn.

Hoe kan u de bonus aanvragen?

De vroegere aanvraagprocedure is niet meer geldig. Zowel de jongere als de werkgever zijn elk verantwoordelijk voor het aanvragen van de bonus. De start- en stagebonus wordt aangevraagd bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE). De Vlaamse regering stapt af van het regime van een initiële aanvraag vooraf, en een betalingsaanvraag achteraf. Ze behoudt enkel de betalingsaanvraag. Het departement zal daarvoor nog modelformulieren online zetten.

De jongere vraagt de starbonus aan bij het Departement WSE via startenstagebonus@vlaanderen.be binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (indienen kan tot en met 31 december).

De onderneming vraagt de stagebonus aan bij het Departement WSE via startenstagebonus@vlaanderen.be ten vroegste na 3 maanden opleiding op de werkplek van de jongere en binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (indienen kan tot en met 31 december).

De aanvraag moet verplicht deze twee documenten bevatten:

 • Formulier ‘Aanvraag start- of stagebonus’ in te vullen door de jongere of werkgever (deel I van het formulier) én de opleidingsinstelling (deel II van het formulier).
 • Kopie van de ondertekende overeenkomst.

Vanaf wanneer geldt deze regelgeving?

De nieuwe regelgeving treedt in werking vanaf 1 september 2018. De vroegere regelgeving geldt vanaf die datum niet meer.

Belangrijk: de vroegere regelgeving blijft wél van kracht voor reeds goedgekeurde, aanvragen vóór 1 september 2018. Deze aanvragen blijven dus onder de vroegere regelgeving verder lopen. Ook verlengingen blijven onder de vroegere regelgeving vallen.

Reminder: enkel geldig voor Vlaamse Gewest

Door de 6de staatshervorming is de start- en stagebonus geregionaliseerd. Voor het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest geldt deze nieuwe regeling dus niet. De federale start- en stagebonus is ondertussen afgeschaft.

Op de hoogte blijven?