Nieuwe verplichting! Corona telewerkaangifte via website RSZ

Op woensdag 24 maart 2021 heeft het overlegcomité benadrukt dat telewerk nog steeds verplicht is.

In het kader van de controle op telewerk is er een elektronisch registratiesysteem gelanceerd op de website van de sociale zekerheid, van het aantal werknemers met een niet-telewerkbare functie.

De corona telewerkaangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

  • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 dient aangegeven op uiterlijk dinsdag 6 april 2021;
  • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021;
  • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021

Wie doet de corona telewerkaangifte?

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Horecawerkgevers die take away organiseren, moeten de aangifte telewerk niet uitvoeren zolang zij verplicht gesloten te zijn.

Stappenplan corona telewerkaangifte

Stap 1: via de link https://www.socialsecurity.be/telewerk komt u terecht op de tool telewerkaangifte.

Stap 2: Op het volgend scherm kiest u voor "Als burger aanmelden voor een onderneming".


Stap 3: Op het volgende scherm kiest u voor het tabblad "BURGER".

Stap 4: U kunt zich aanmelden met e-ID kaartlezer of aanmelden via itsme.


Stap 5: Op het eerste scherm "Aangifte" duidt u aan dat de aanvrager handelt als gevolmachtigde van de onderneming waarvoor de aangifte wordt uitgevoerd.

Opgelet! Welke personen moet u meetellen?

- Werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst,...

- Flexi-werknemers met lopende raamovereenkomsten;

- Langdurig zieken en personen in tijdskrediet;

- Medewerkers met een ambulante functie zoals bijvoorbeeld koeriers;

- Uitzendkrachten;

- Personeel van een andere werkgever die actief zijn in uw vestigingseenheid zoals onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,...

- Personen op zelfstandige basis structureel aanwezig op het werk zoals consultants, vennoten,... Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden zoals schoonmaak, onderhoud,...

Stap 6: U klikt op "Volgende". Vervolgens geeft u uw ondernemingsnummer in.

Stap 7: Indien u één vestigingseenheid heeft, kiest u voor één. Indien u meerdere vestigingseenheden heeft, maakt u de keuze of dat u alle vestigingseenheden in één keer wil aangeven of u per vestigingseenheid een aangifte wil uitvoeren.

1. De onderneming heeft slechts één vestigingseenheid

U geeft aan hoeveel werknemers er zijn tewerkgesteld bij de onderneming. In het tweede veld geeft u aan hoeveel werknemers er niet kunnen telewerken.

2. De onderneming heeft meerdere vestigingseenheden maar wil dit in 1 aangifte indienen.

Iedere vestigingseenheid moet u afzonderlijk aangeven. Per vestigingseenheid geeft u het nummer van de vestigingseenheid in. Het nummer kan u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

Per vestigingseenheid geeft u aan hoeveel werknemers er werkzaam zijn en hoeveel er van die werknemers een niet-telewerkbare functie hebben.

3. Meerdere vestigingseenheden maar er wordt maar aangifte uitgevoerd voor een deel van de vestigingseenheden.

U geeft alle gegevens per vestigingseenheid aan.

Per vestigingseenheid geeft u het nummer van de vestigingseenheid in. Vervolgens geeft u opnieuw aan hoeveel werknemers er zijn tewerkgesteld per vestigingseenheid en hoeveel er van die werknemers een niet-telewerkbare functie hebben.


Stap 8: Als u alle gegevens heeft aangegeven, vult u de contactgegevens in en verklaart u dat de aangifte waarheidsgetrouw is ingevuld.


Stap 9: U krijgt een overzicht van uw aangifte. Controleer het overzicht en dien uw aangifte in.


Stap 10: Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging, alsook via mail.


Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?