Omschakeling naar winteruur!

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober schakelen we opnieuw over naar de wintertijd. De klok wordt dan om 03u00 's nachts 1 uur teruggedraaid naar 02u00.
Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

De overschakeling naar het winteruur kan een impact hebben op uw arbeidsorganisatie indien u werknemers ’s nachts tewerkstelt.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkte bij de overschakeling naar het zomeruur, dezelfde is als deze die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen worden uitbetaald:

  • naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur;
  • en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

Indien de nachtploeg bij de overschakeling niet dezelfde is, gebeurt de verloning als volgt:

  • de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren hebben gepresteerd, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg;
  • de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Bron:

  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Photo by Josh Hild on Unsplash

Op de hoogte blijven?