Omstandigheidsverlof voor vaccinatie binnenkort een feit?

Afbeelding1

Recent boog de NAR zich over de mogelijke invoering van een nieuw omstandigheidsverlof voor het toedienen van het vaccin tegen het coronavirus COVID-19.

Doel van de invoering van het omstandigheidsverlof

Op deze manier beoogt men de werknemers te stimuleren om zich te vaccineren. Het heeft ook de bedoeling zo snel mogelijk een vaccinatiegraad van 70% van de bevolking te bereiken met het oog op een doeltreffende werking van het vaccin, zodat de nu geldende maatregelen versoepeld kunnen worden. Daarnaast zorgt deze ook voor een verlaging van de druk op de gezondheidsinrichtingen

De financiële consequentie en voorwaarden, indien één van uw werknemers tijdens de werkuren zich laat inenten in het kader van het Coronavirus

Een werknemer zou zijn normaal loon behouden tijdens de tijd die nodig is om zich te vaccineren. De werknemer moet hiervoor zijn werkgever vooraf verwittigen en het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Daarenboven adviseert de Raad ook dat de werknemer de bevestiging van de afspraak, waaruit plaats en uur blijkt, overmaakt aan de werkgever, mocht de werkgever hierom verzoeken. Anderzijds is het belangrijk om de organisatorische en financiële impact bij de werkgevers zo beperkt mogelijk blijft.

Onder voorbehoud van meer informatie over de praktische kant van de vaccinatiestrategie, vraagt de Raad ook dat de burger in de mogelijkheid wordt gesteld om een alternatief tijdstip te kiezen indien het voorgesteld tijdstip niet past. Hij wijst er op dat er hierbij geen druk op werknemers mag uitgeoefend worden om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

De voorziene regeling zou gelden tot 31 december 2021. Een koninklijk besluit kan voorzien in een verlenging tot 1 juli 2022.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?