Onbelast bijverdienen: stand van zaken

Vanaf 01/07/2018 zou het mogelijk zijn om onbelast bij te gaan verdienen. Via deze maatregel zou iemand tot 6.000 EUR per jaar kunnen gaan bijverdienen en dit vrij van RSZ en belastingen.

De wet is door de Kamer nog steeds niet goedgekeurd. Het is dus onhaalbaar dat deze maatregel zal starten vanaf 01/07/2018.

We houden u verder op de hoogte in verband met de inwerkingtreding van deze wet.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Op de hoogte blijven?