Ontslag door werkgever: wijziging hogere bedienden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd.

Huidige regeling: jaarloon bedienden

In de wet eenheidsstatuut is er voorzien in een overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014. Deze overgangsregeling maakt een onderscheid tussen hogere bedienden en lagere bedienden.

STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013, waarbij het jaarloon moet vergeleken worden met de grenzen van 32.254 EUR en 64.508 EUR:

° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 tot en met 32.254 EUR;

° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 tussen 32.254 EUR en 64.508 EUR;

° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 vanaf 64.508 EUR.

STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

Het Grondwettelijk Hof is echter van mening dat het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Nieuwe wet: schrapping afwijkende regels hogere bedienden

De nieuwe wet schrapt dus het bovenstaande onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, d.w.z.:

STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013, gebeurt voor alle bedienden o.b.v. de volgende tabel:

Anciënniteit werknemer op 31 december 2013 Opzeg door werkgever Opzeg door de bediende
minder dan 5 jaar 3 maanden 1,5 maand
tussen 5 tot 10 jaar 6 maanden 3 maanden
tussen 10 tot 15 jaar 9 maanden 3 maanden
tussen 15 tot 20 jaar 12 maanden 3 maanden
tussen 20 tot 25 jaar 15 maanden 3 maanden
vanaf 25 jaar 3 bijkomende maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit 3 maanden

STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014:

Anciënniteit werknemer vanaf 1 januari 2014 Opzeggingstermijn (in weken)
van 0 tot minder dan 3 maanden 1
van 3 maanden tot minder dan 4 maanden 3
van 4 maanden tot minder dan 5 maanden 4
van 5 maanden tot minder dan 6 maanden 5
van 6 maanden tot minder dan 9 maanden 6
van 9 maanden tot minder dan 12 maanden 7
van 12 maanden tot minder dan 15 maanden 8
van 15 maanden tot minder dan 18 maanden 9
van 18 maanden tot minder dan 21 maanden 10
van 21 maanden tot minder dan 24 maanden 11
van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12
van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13
van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15
van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18
van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21
van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24
van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27
van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30
van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33
van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36
van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39
van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42
van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45
van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48
van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51
van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54
van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57
van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60
van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62
van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63
van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64
van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65
....

De nieuwe wet treedt pas in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023. De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven huidige regels volgen.

Op de hoogte blijven?