Opleidingsplan - Deadline 31 maart 2023

Artikel opleidingsplan

We hebben ondertussen reeds uitvoerig verwezen naar de wijzigingen wat betreft arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en het evenwicht privé - professioneel leven. Hierbij willen we meer aandacht geven aan de verplichtingen rond de opleidingsplannen en de deadline van 31 maart 2023.

In de Arbeidsdeal worden de individuele opleidingsrechten van de werknemers vastgelegd. Om het opleidingsrecht te bepalen, is het aantal werknemers in jouw onderneming het doorslaggevend element:

Minder dan 10 werknemers Tussen 10 en 20 werknemers Meer dan 20 werknemers
Geen individueel opleidingsrecht 1 dag (voltijdse werknemer) 2023: 4 dagen (voltijdse werknemer) / 2024: 5 dagen (voltijdse werknemer)

Elke werkgever met minstens 20 werknemers, is vanaf 2023 verplicht om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen. Dit moet opgemaakt zijn vóór 31 maart van het jaar waarop het van toepassing is.

Om na te gaan of er een verplichting is voor jouw onderneming, moet je kijken naar het aantal ingeschreven werknemers op de laatste dag van vier opeenvolgende kwartalen, uitgedrukt in voltijds equivalenten.

Voor 2023 wordt er rekening gehouden met de volgende kwartalen:

 • Kwartaal 4/2021
 • Kwartaal 1/2022
 • Kwartaal 2/2022
 • Kwartaal 3/2022

De werkgever stelt het opleidingsplan op waarbij bijzondere aandacht geschonken wordt aan bepaalde risicogroepen (werknemers ouder dan 50 jaar, knelpuntberoepen, werknemers met een buitenlandse nationaliteit, werknemers met een handicap).

Het opleidingsplan moet minimaal de formele en informele opleidingen bevatten en de wijze waarop de werknemers geëvalueerd worden.

Formele opleidingen:

 • Gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door opleider/opleidingsinstelling;
 • Gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is;
 • Gericht op een groep van leerlingen;
 • Gaat vaak gepaard met uitreiking van een attest;
 • Worden ontwikkeld en beheerd door de onderneming zelf of door een extern organisme.

Informele opleidingen:

 • Gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door leerling;
 • Er is een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek;
 • Werknemers kunnen ook deelnemen aan conferenties en beurzen met het oog om bij te leren. Deze deelname komt ook in aanmerking als informele opleiding.

Het plan moet voorgelegd worden aan de werknemers.

Binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan, moet er een afschrift van dit plan bezorgd worden aan de FOD WASO. De manier waarop dit moet bezorgd worden, moet nog worden bepaald via een KB.


Vragen over het opleidingsplan? Aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?