Opname klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet vaccinatie

De werknemer kan de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Het recht op klein verlet geldt voor de tijd om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie plaatsvindt en de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum.

Het klein verlet kan opgenomen worden vanaf 9 april 2021 tot en met 31 december 2021. Deze datum kan eventueel nog verlengd worden.

Om beroep te doen op het klein verlet voor de vaccinatie tijdens de werkuren moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid en dit zo spoedig mogelijk vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie bekend is. De werkgever kan de werknemer vragen om een bewijs voor te leggen.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?