Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

Agenda 3

Het jaar 2023 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie-en (eventueel) ADV-dagen jouw werknemers nog hebben openstaan.

In principe hebben zowel arbeiders als bedienden 4 weken wettelijke vakantie per kalenderjaar. Daarbovenop hebben werknemers vaak nog recht op andere vormen van vakantie. Dit kan gaan om ADV-dagen, dagen anciënniteitsverlof of dagen extralegaal verlof dat op sectorniveau of ondernemingsniveau wordt toegekend.

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2023. In principe mogen vakantiedagen van 2023 niet worden overgedragen naar 2024.

Als werkgever is het van belang om erop toe te zien dat jouw medewerkers al hun vakantiedagen hebben opgenomen.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via de vakantiekas uitbetaald. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op. Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap,...) heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Indien een werknemer zelf vrijwillig beslist om uitzonderlijk zijn vakantiedagen niet op te nemen, is het wel aangewezen om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk gewerkt wordt. Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze worden opgenomen in onderling overleg tussen de werkgever en werknemer.

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. In de wetgeving is niets voorzien omtrent de opname van ADV-dagen. Daarom is het aangewezen om de modaliteiten m.b.t. de toekenning en opname van deze dagen in de onderneming bijvoorbeeld in het arbeidsreglement vast te leggen.

Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te respecteren, is het aangewezen om alle ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2023.

Op de hoogte blijven?